Unikátní projekt Rané péče

Nadační fond AVAST

více informací zde ...

Hledáme OSOBNÍ ASISTENTKU

zkrácený úvazek, od 18.4.2018

více informací zde ...

PŘÍBĚHY PORTIMO

Po celý rok budeme představovat příběhy našich klientů.

více informací zde ...

DEJTE SI S NÁMI DALŠÍCH DVACET...

Portimo 1998 - 2018

více informací zde ...

AUTO PRO PORTIMO

Dar Auto Holubka CZ s.r.o.

více informací zde ...

Benefice byla rekordní

NA JEDNÉ LODI, PŘEDSUDKŮM NAVZDORY. 

více informací zde ...

Nova Civitas

Porohlédněte si fotky!

více informací zde ...

GIVT.cz

Podpořte Portimo při nákupu přes internet!

více informací zde ...

DMS PORTIMO

Podpořte nás dárcovskou SMS!

více informací zde ...

NEZISKOVKA ROKU 2016

Portimo získalo titul

více informací zde ...

Cena pro výroční zprávu

Výroční zpráva Portimo 2015 získala 2. místo v Ceně Fóra dárců

více informací zde ...

SBÍREJ TONER

Další možnost podpory pro Portimo

více informací zde ...

 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Centrum prevence CéPéčko

formy práce s cílovou skupinou

 • Zážitková pedagogika
 • Brainstorming
 • Reflexe
 • Psychomotorický trénink
 • Rolové hry
 • Hry s pravidly
 • Dramatická výchova
 • Tvůrčí psaní
 • Techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu
 • Techniky na nácvik sociálních dovedností

Veškeré použité metody a techniky se opírají o otevřenou komunikaci mezi žáky, lektory a třídním učitelem. Lektoři pracují se skupnou vždy ve dvojici. Tým vychází ze svých zkušeností z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, dramatické výchovy a humanitární práce. Za samozřejost považujeme pravidelná metodická vedení naši činnosti, supervize a intervize našeho týmu a soustavné vzdělávání se v oboru formou seminářů, výcviků a workshopů. Pojďte nahlédnout, jak to na programu primární prevence vypadá:

Komiks CéPéčka