Závěrečná metodika projektu

Škola (nemusí být) nuda ?!

více informací zde ...

Ochotníci pro Portimo

DĚKUJEME

více informací zde ...

VAŠE DMS POMŮŽE DĚTEM V RANÉ PÉČI

PŘIDEJTE SE!

více informací zde ...

Portimo v projektu GIVT

Můžete nás podpořit nákupem na internetu!

více informací zde ...

NOVÁ VIDEA

CéPéčko a Raná péče 

více informací zde ...

PROHLÁŠENÍ K UPRCHLICKÉ KRIZI

Portimo se připojilo k Prohlášení České asociace streetwork k uprchlické krizi

více informací zde ...

DĚKUJEME!

Veřejná sbírka 2012-2015

více informací zde ...

Mají mít neziskové organizace "etický kodex" fundraisingu?
Ano, měly by dobře zvážit, od koho peníze přijmout a od koho ne.
30.8%
Ne, každé peníze, které podporují dobrou věc, jsou přijatelné.
69.2%
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo
 • Portimo

Raná péče

Víte o nás?
Raná péče je bezplatná sociální služba, jejímž posláním je poskytovat pomoc a podporu rodinám pečujícím o dítě od narození do sedmi let věku:

 • se zdravotním postižením
 • předčasně narozené
 • s nerovnoměrným vývojem

Tuto službu mohou využít i budoucí maminky, u kterých je zvýšené riziko narození dítěte se zdravotním postižením. Služba je poskytována rodinám žijícím na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou.

Služba Raná péče je členem Asociace pracovníků v rané péči (www.aprp.cz).
Po provedeném šetření dne 18.7.2012 byl vydán certifikát GARANCE KVALITY naší služby.

aprp
Služba pro celou rodinu…
Rodina je prvním společenským prostředím dítěte. Je dítěti nejbližší, jen ona mu vytváří zázemí pro optimální vývoj. Raná péče tuto skutečnost bere v potaz, proto působí nejen na dítě, ale i na celou rodinu a její okolí.


Respektujeme pocity rodiny…
Vztah rodičů k dítěti se vytváří již před jeho narozením.
Přijetí dítěte s handicapem je dlouhodobý proces; rodina je postavena před novou, dosud neznámou situaci, často se cítí bezradná a zranitelná.
Raná péče v tomto období může rodinám poskytnout oporu a reálnou perspektivu budoucího vývoje jejich dítěte.


Jak můžeme pomoci?
Prostřednictvím pravidelných konzultací v rodinách můžeme dát podněty k rozvoji motorických, rozumových komunikačních schopností dítěte. Pomáháme rodičům rozpoznávat potřeby i možnosti dítěte, rozumět jim a následně jich využívat ve výchově  a vzdělávání.
Rodinám i široké veřejnosti poskytujeme nabídku setkávání, besed, přednášek a jiných aktivit. Mimo jiné umožňujeme bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.

Konkrétní nabídku služby naleznete zde.

Fotografie související se službou Raná péče naleznete zde a ilustrační comics zde.

kuku1