Drobečková navigace

Úvod > Centrum prevence CéPéčko > Formy práce s cílovou skupinou

Formy práce s cílovou skupinou

 

  • Zážitková pedagogika
  • Brainstorming
  • Reflexe
  • Psychomotorický trénink
  • Rolové hry
  • Hry s pravidly
  • Dramatická výchova
  • Tvůrčí psaní
  • Techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu
  • Techniky na nácvik sociálních dovedností

Všechny použité metody a techniky se opírají o otevřenou komunikaci mezi žáky, lektory a třídním učitelem. Velice důležitá je komunikace mezi učitelem a lektory. Programy primární prevence přímo reagují na potřeby jednotlivých škol. Kontaktní osobou ve škole je školní metodik prevence, jehož působení ve škole je nezbytnou součástí fungující prevence rizikového chování. Lektoři pracují se skupinou vždy ve dvojici. Tým vychází ze svých zkušeností z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky, sociální práce, dramatické výchovy a humanitární práce. Za samozřejmost považujeme pravidelná metodická vedení naši činnosti, supervize a intervize našeho týmu a soustavné vzdělávání se v oboru formou seminářů, výcviků a workshopů.

Pojďte nahlédnout, jak to na programu primární prevence vypadá: