image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat! > Kdo jsme > Kvalita a rozvoj

Kvalita a rozvoj

Chceme poskytovat služby na vysoké lidské i odborné úrovni. Fenoménu „kvality“ i „rozvoje“ věnujeme hodně pozornosti:

Vzdělávání

 • Každá služba i jednotlivý pracovník mají vytvořeny vzdělávací plány.
 • Podporujeme účast zaměstnanců na kursech a seminářích.
 • Někteří pracovníci si zvyšují a rozšiřují kvalifikaci studiem při zaměstnání

Odborný růst

 • Máme vytvořen systém soustavné skupinové supervize.
 • Umožňujeme individuální supervizi pracovníkům, kteří o to projeví zájem.
 • Podporujeme účast zaměstnanců na různých odborných setkáních (stáže, metodická vedení, konference, tematicky zaměřené pracovní skupiny, team-bulding, využívání příkladů dobré praxe)

Vize, koncepce, plánování

 • Promýšlíme, kam se naše organizace i její jednotlivé součásti bude v budoucnu ubírat.
 • Naše aktivity plánujeme v předstihu.
 • Využíváme systému porad, interních kontrol a hospitací.
 • Součástí naší práce je každoroční šetření spokojenosti mezi uživateli jednotlivých služeb.
 • Průběžně analyzujeme a vyhodnocujeme jednotlivé aktivity, výstupy využíváme pro další rozvoj.

Odborné garance

 • Standardy kvality, inspekce kvality sociálních služeb
  (Průběžně a soustavně tvoříme a aktualizujeme metodické materiály, usilujeme o to, aby veškerá naše činnost v rámci poskytovaných sociálních služeb odpovídala zákonem definovaným standardům kvality. Dvě z našich sociálních služeb již úspěšně prošly Inspekcí kvality sociálních služeb.)
 • Certifikace a akreditace programů
  (V současné době např. připravujeme podklady pro certifikaci programů primární prevence a pro akreditaci dobrovolnictví.)
 • Garance
  (Jsme zapojeni do různých profesních uskupení, členství v nich je spojeno s garancí kvality poskytovaných služeb. Jde např. o Asociaci občanských poraden, Asociaci rané péče České republiky a o Českou asociaci streetwork.)