Drobečková navigace

Úvod > Dobrovolnictví > Naše dobrovolnické projekty

Naše dobrovolnické projekty

V PORTIMO, o. p. s. je možné se zapojit do dvou dobrovolnických programů. Jedná se o Všeobecné dobrovolnictví a o dlouhodobý dobrovolnický program "Kámoš".  

Všeobecné dobrovolnictví

Podpůrné aktivity pro PORTIMO, o. p. s.

 • tvořivé aktivity
 • pomoc při organizaci jednorázových akcí, sbírek, kampaní
 • administrativní a propagační práce

Raná péče

 • podpora rodin s dětmi s postižením
 • pomoc při jednorázových a pobytových akcích (příprava, starost o děti)

Osobní asistence u dětí

 • pomoc a podpora v rodinách, které mají dítě s postižením
 • vyplňování volného času těchto dětí nebo jejich sourozenců
 • asistence rodičům s dítětem při různých pochůzkách
 • doprovázení dětí na jejich zájmové aktivity
 • základní péče o dítě v krátké nepřítomnosti rodičů

EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti mládež

 • pomoc při jednorázových a pobytových akcích
 • kluby pro děti a mládež, volnočasové dílny

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • konkrétní podpora rodinám, které se ocitly v nepříznivé situaci
 • pomoc rodičům při styku s institucemi, psychická podpora
 • občasné vyplňování volného času dětí

 

Dobrovolnický program "Kámoš"

Tento dobrovolnický program je postaven na dlouhodobém rovnocenném vztahu dítěte a dobrovolníka. Tato dvojice se schází minimálně 2krát měsíčně na 2 hodiny a tráví společně volný čas samostatně zvolenou činností po dobu minimálně 6 měsíců.

 

Kontaktujte nás v případě, že jste:

 • dítě do 15 let, který hledá "kámoše" pro volný čas
 • rodič a máte dojem, že by Vaše dítě potřebovalo kamaráda, který je mu věkově blízký a se kterým může trávit volný čas
 • zájemce na pozici dobrovolníka a chcete získat nové zkušenosti, přátele a vyzkoušet si něco nového

 

Fotografie související s dobrovolnictvím naleznete zde.