image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Občanská poradna - něco málo o nás

Občanská poradna - něco málo o nás 

Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství klientům z Novoměstska a Bystřicka. Naše služby jsou bezplatné, anonymní, nezávislé a nestranné. Naším cílem je, aby lidé, kteří se na nás obrátí, dokázali hájit svá práva a díky našemu poradenství dokázali řešit problém vlastními silami.

Poradenství poskytujeme v následujících oblastech:

 • Sociální dávky, sociální služby a sociální pojištění
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Rodinné a mezilidské vztahy (žádosti o rozvod, výživné, …)
 • Občanskoprávní vztahy (věcná práva, závazkové právo smluvní a mimosmluvní, dědění)
 • Daně a poplatky (daň darovací, dědická, …)
 • Zdravotní pojištění a zdravotnictví (např. práva a povinnosti pacientů)
 • Problematika zadlužování občanů (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů)
 • Ochrana spotřebitele
 • Právní systém ČR a EU
 • Občanské soudní řízení (např. exekuční řízení, insolvenční řízení, …)
 • Veřejná správa (pobyt cizinců a občanství ČR, živnostenské právo, trvalý pobyt, sociálně právní ochrana dětí)
 • Trestní právo (domácí násilí, zanedbání povinné výživy, práva poškozených, …)
 • Ochrana základních práv a svobod

Poradkyně mají na zodpovězení složitějších dotazů 7 dnů a na sepsání insolvenčního návrhu 3 týdny. Kromě advokáta konzultujeme a spolupracujeme s institucemi jako je Oblastní inspektorát práce, Úřad práce, Finanční úřad, OSPOD, Česká správa sociálního zabezpečení, ostatní občanské poradny, poradny při finanční tísni, soudy, Asociace občanských poraden, azylové domy, majitelé ubytoven, městské úřady, policie, Centrum na podporu integrace cizinců a také s kolegy z jiných služeb. Také jsme členem Asociace občanských poraden, která nám zprostředkovává akreditované vzdělávací kurzy, abychom zvyšovaly své znalosti. V loňském roce naší poradnou prošlo 566 klientů a bylo sepsáno a schváleno 31 insolvenčních návrhů

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Tel.: 733 510 693, 731 487 284

Email: op@portimo.cz