Drobečková navigace

Úvod > Osobní asistence > Pracovní tým

Pracovní tým

Mgr. Ivana Laštovičková
sociální pracovník, vedoucí služby

I když nám někdy nepřeje zdraví,

Vše se dá řešit, nejsme v tom sami.

Ani nemoc, ani stáří

Neznamená, že jsme odepsáni.

Asistence osobní nám i nadále důstojný a kvalitní žití umožní.

Vzdělání:
2009-2012 - Univerzita Hradec Králové, Katedra speciální pedagogiky, navazující magisterské studium -  obor Speciální pedagogika, rehabilitační činnost a managment speciálních zařízení
2006 - 2009 - Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky, bakalářské studium - Sociálně výchovná péče o smyslově postižené
2002 - 2006 - SPgŠ Boskovice - Výchovná a humanitární činnost - Sociálně výchovná činnost

Znalosti a dovednosti, výběr z absolvovaných kurzů/seminářů:
Práce s motivací klienta a hranice služby, Indická masáž hlavy; Komunikace s umírajícími a jejich rodinami; Základní kurz bazální stimulace; Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen); Synergická reflexní terapie; Znakový jazyk I. a II.
Odborná stáž v Rehabilitačním centru Adeli v Piešťanech; Formy práce s rodinou -Konference manželských a rodinných poraden, Aktivní účast na Konference pracovníků v rané péči 2011;

Praxe:
Po ukončení bakalářského studia jsem půl roku pracovala jako učitelka v mateřské škole (zástup za nemoc). V sociálních službách se profesně pohybuji od roku 2010, kdy jsem nastoupila v Portimu na pozici vedoucí služby a poradkyně raná péče. Během čtyř let jsem zde získala mnoho cenných zkušeností nejen profesních, ale i životních. Raná péče je pro mě dodnes „srdeční záležitostí“.
Během první mateřské dovolené jsem v Portimu působila i nadále jako dobrovolník. Od roku 2015 až dosud se věnuji práci s dárci a sponzory z pozice fundraisera Portimo,o.p.s.. Od ledna 2018 jsem dostala možnost práce s pro mě novou cílovou skupinou, a to s dospělými a seniory, kteří využívají službu Osobní asistence. Nová pozice je pro mě velkou výzvou a „hnacím motorem“ v profesním i soukromém životě.

Osobní:
Můj osobní život patří mé rodině - manželovi a dvěma malým holčičkám, kterým věnuji veškerý svůj volný čas.

Alena Holasová
osobní asistent - pracovník v sociálních službách, organizační zástupce služby

Vzdělání: 
pánská krejčová (ukončení 1991), v oboru jsem pracovala do roku 2006, od roku 2006 pracuji jako osobní asistent.

Kurzy:   
2008 kvalifikační kurz pracovník v sociálních službách se zaměřením na přímou obslužnou péči (290 vyuč.hod.)
2010 Syndrom vyhoření a jeho prevence (6 vyuč.hod.) 
2014 Základní kurz bazální stimulace (24 vyuč.hod.)
2015 Nástavbový kurz bazální stimulace (16 vyuč.hod.)

Semináře: 
2010 První pomoc - syndromologická problematika stáří, neodkladná resuscitace (6 vyuč.hod.)
2010 Problematická situace v péči o seniory (4 vyuč.hod.)

Osobní: 
Narodila jsem se v roce 1974, 1974 bydlím na Veselíčku poblíž Žďáru nad Sázavou s manželem a třemi dětmi. Mám ráda práci na zahrádce a procházky lesem. Pokud mám čas, věnuji se modě  a svému původnímu povolání.

 

Ladislava Sáblíková, DiS.
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání: 
Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou
VOŠ sociální Jihlava

Kurzy: 
Komunikace a organizace volného času
Personalistika
Metody sociální 
práce

Osobní: 
Mám ráda toulání se přírodou ve všech ročních obdobích. Ráda čtu knihy různých žánrů. Nejvíce si ale vážím času stráveného s mým synem.

Můj oblíbený citát: 
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.
(John Lennon)

Pavlína Sumová
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání: 
2009 SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou, maturita v oboru "zdravotnický asistent"

Zaměstnání:
2010 - 2015 jsem pracovala jako sestra na oddělení DIP, kde jsem poskytovala dlouhodobou intenzivní péči zejména pacientům s umělou plicní ventilací.

Osobní:
Narodila jsem se v roce 1989 v Poličce, bydlím s přítelem ve Žďáře nad Sázavou. Ráda se procházím přírodou a ve volných chvílích se snažím věnovat sportu a hudbě.

Ludmila Kotovicová
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání
SOŠ se zdravotně-sociálním zaměřením

Praxe
po studiu jsem 3 roky pracovala jako sanitářka na operačních sálech, od roku 2009 pracuji v této organizaci jako osobní asistentka

Kurzy
2010 První pomoc (syndromologická problematika stáří, neodkladná resuscitace)
2010 Problematické situace v péči o seniory
2011 Prvky kinestetiky v ošetřovatelské péči
2011 Syndrom vyhoření a jeho prevence
2011 Komunikace se seniory
2012 Péče o imobilní klienty
2012 Chráníme si záda - vhodné techniky pohybu s klientem
2012 Timemanagement aneb Mít vše hotovo
2013 Sexuální problematika u osob s mentálním postižením

Osobní
Ve volném čase ráda pečuji o svoji zahrádku, zimní období si krátím výrobou dekorací, háčkováním irské krajky apod. Nejvíce času a pozornosti ale věnuji svojí rodině, zejména svým 3 synům.

Lenka Divácká
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání:
Gymnázium ve Žďáře nad Sázavou (1994)

Kurzy:
Kurz pro pracovníky v sociálních službách (2015)
(152 vyuč.hodin)

Semináře:
Prevence infekčních onemocnění v zařízeních soc.služeb (8 vyuč.hodin)
Jak úspěšně jednat s klientem s poruchou osobnosti (8 vyuč.hod.)
Péče o pečující v soc. službách (8 vyuč.hod.)
Etické minimum pro soc. služby (8 vyuč.hod.)

Praxe:
Nejdříve jako dobrovolník pro Domácí hospic Vysočina
Od r. 2016 spolupracuji s touto organizací (Portimem) jako osobní asistentka a taktéž jako externí pracovnice s Domácím hospicem Vysočina v Novém Městě na Moravě

Osobní:
Pokud zrovna netrávím svůj volný čas se svými dvěma syny, jdu si nejraději vyčistit hlavu do lesa s naším pejskem a pokud je čas i na koňském hřbetu. Také miluji hudbu všech možných žánrů, přírodu, lidi...a život.

Alena Marečková
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání
Studium - Gymnázium v Novém Městě na Moravě (1991)

Kurzy
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (2017)
Ošetřovatelský kurz
Praktický a nácvikový kurz
Kurz komunikace
Sociálně právní kurz
Pečování v závěru života (vzdělávání Diakonie , 2017)
Komunikace je zázrak (2017)
Práce s emocemi v sociálních službách (2018)

Osobní
Do práce asistentky vkládám osobní zodpovědnost a své svědomí.

Martina Zítková, DiS.
osobní asistent - pracovník v sociálních službách

Vzdělání 
Gymnázium Vincence Makovského v Novém Městě na Moravě,
VOŠ pedagogická ve Sv. Janu pod Skalou (3 roky)

Kurzy
Kurz pro pracovníky v sociálních službách 2015,
Kurz pro osoby pečující doma 2017

Semináře
Efektivní komunikace v sociálních službách 2016
Základy první pomoci 2018
Kufr plný vzpomínek 2018
Práce s emocemi v sociálních službách 2018

Praxe
Centrum Zdislava (pečovatelka, vychovatelka, asistentka sociální péče
v rodině u klienta po mozkové příhodě);
Dům s pečovatelskou službou (pracovník v sociálních službách);
od 03/2018 Portimo, o.p.s. (osobní asistent - pracovník v sociálních službách)

Osobní
Bydlím ve Věcově u Jimramova. Mám 3 děti, chlapce a dvojčata. Jedno z dětí je těžce postižené, nevidomé. Nedokážu si představit život bez víry, dětí, a bez práce, která mě baví a naplňuje. Mám ráda hudbu, hraji na kytaru, klavír a flétnu, ráda zpívám.