image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace

 

logo_web_socialni_rehabilitace.jpg

 

„DARUJEŠ-LI ČLOVĚKU RYBU, NAKRMÍŠ HO NA DEN,
NAUČÍŠ-LI HO LOVIT, DÁŠ MU POTRAVU PRO CELÝ ŽIVOT.“

 

Každý člověk má právo na plnohodnotný život. I lidé, které omezuje tělesné či mentální postižení.

Sociální rehabilitace provází lidi znevýhodněné při řešení záležitostí běžných ve společenském životě. Pomáhá objevovat a uplatňovat jejich vlastní možnosti. 

Věnujeme se osobám, které se kvůli svému nepříznivému stavu nedokážou začlenit do společnosti a využívat sociálních, pracovních či jiných vztahů. Společně hledáme cesty k získání soběstačnosti uživatele a k jeho smysluplnému životu v současné společnosti.

 

Co nabízíme?

  • Poskytujeme poradenství, pomoc při komunikaci v každodenním kontaktu nebo s úřady a institucemi.

  • Učíme činnostem spojeným s vedením domácnosti, péčí o sebe a druhé, orientací v informacích, venku, v dopravě, obchodě apod.

  • Trénujeme s uživateli pracovní dovednosti a návyky na cvičných pracovištích.

  • Podporujeme uživatele v aktivním trávení volného času a při uplatňování jejich práv.

 

 Aktuálně

 

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost  – „Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.“

Číslo projektu - CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016045

 Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země (mikroregion Bystřicko a velká část mikroregionu Novoměstsko). Projekt realizuje od 1.9.2020 do 31.12.2022.

 Projekt je zaměřen na novou a chybějící sociální službu Sociální rehabilitace na Novoměstsku a Bystřicku (na celém území MAS Zubří země), která je jednou z možností, kterými lze podpořit sociální začleňování osob s různým zdravotním postižením. Spočívá v rozvíjení soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti a posílení společenské integrace. Díky projektu se podaří zlepšit dostupnost této služby a umožnit intenzivnější sociální práci s cílovou skupinou.