image
image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Sociální rehabilitace > Základní informace o službě

Veřejný závazek

Poslání

Sociální rehabilitace provází lidi znevýhodněné při řešení záležitostí běžných ve společenském životě. Pomáhá objevovat a uplatňovat jejich vlastní možnosti.

Cíl

Cílem sociální rehabilitace je člověk posílený ve zvládání svého aktivního života.

Vize

Náš uživatel se bude orientovat ve společnosti, znát své možnosti a silné stránky, které bude moci uplatnit v různých oblastech života.

Cílová skupina

Sociální rehabilitace je určena především občanům Novoměstska, Bystřicka a Žďárska ve věku 15 až 64 let, které v jejich životě a pracovním uplatnění omezuje mentální či tělesné postižení.

Zásady

  • AKTIVIZACE              – všechny činnosti služby směřují k samostatnosti a nezávislosti uživatele.
  • CELOSTNÍ PŘÍSTUP – uživatele vnímáme jako součást jeho přirozeného prostředí. Podporujeme jeho                                                zapojení do života komunity a při tom spolupracujeme s dalšími subjekty v regionu.
  • RESPEKT                   – ctíme individualitu uživatele, jeho přání, potřeby, názory, tempo a tomu                                                              přizpůsobujeme poskytovanou podporu.
  • EKOLOGIE                 – činnosti služby jsou realizovány šetrně a s využitím obnovitelných zdrojů.
 

Provozní doba 

Úterý                                  13.30 - 15.30

Středa  8.00 - 12.00          13.30 - 15.30

Čtvrtek 8.00 - 12.00          13.30 - 15.30

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

 

 Aktualizace proběhla 10. ledna 2023 (Mgr. Jana Novotná).