image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

V roce 1998 vzniklo Sdružení Nové Město na Moravě o.s., které realizovalo - již ukončený - projekt Nepřetržité péče v Domě s pečovatelskou službou.

V roce 1999 vzniklo Centrum poradenské a rodinné pomoci, které v sobě zahrnovalo Občanskou poradnu, Pomoc rodinám sociálně znevýhodněným a Pomoc rodinám s dítětem s postižením. Projekt byl také realizován ve společných prostorách a personálně se prolínal.

V září 2001 došlo k jasnému oddělení projektů, a to díky zavedení samostatnosti Občanské poradny v Bystřici nad Pernštejnem a v Novém Městě na Moravě. Projekty se na sobě staly prostorově i profesně nezávislé.
Od dubna 2001 se začal realizovat nový projekt Osobní asistence, který vznikl z reálné potřeby klienta.

Od září roku 2002 byly rozšířeny služby Centra rodinné pomoci. Ty jsou od té doby poskytovány pod názvem Poradna pro děti a rodiče - EZOP. Poradna se přestěhovala z Domu s pečovatelskou službou do větších, samostatných prostor na ulici Drobného 366.

Od ledna 2007 došlo k rozdělení služeb Poradny pro děti a rodiče - EZOP na dva samostatné projekty: EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Raná péče.

V roce 2007 registrovalo Sdružení Nové Město na Moravě podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Krajského úřadu kraje Vysočina 5 sociálních služeb.

V roce 2008 došlo ke změně Stanov. Tato změna byla Ministerstvem vnitra vzata na vědomí dne 4.6.2008. Od tohoto data se mění zejména název občanského sdružení na: Sdružení Nové Město na Moravě o.s. a sídlo na: Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě.

V srpnu 2010 se služby EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Raná péče a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi přestěhovaly do nových a větších prostor na ulici Drobného 301 v Novém Městě na Moravě.

Rok 2011: rozšířili jsme Dobrovolnické programy i Programy primární prevence, uspořádali jsme prezentační akci pro veřejnost Otevřené dveře. Naše nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP se stalo řádným členem České asociace streetwork, pro dobrovolnické programy jsme získali akreditaci. Občanská poradna se přestěhovala do nových prostor. Služba Osobní asistence úspěšně prošla Inspekcí kvality sociálních služeb. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se rozšířily do Bystřice nad Pernštejnem, Raná péče zahájila novou etapu svého rozvoje díky projektu Nadace Sirius.

Rok 2012: prezentovali jsme naši činnost při městských slavnostech Nova Civitas, uspořádali jsme podzimní BENEFICI 3-3-3 pro veřejnost. Zahájili jsme veřejnou sbírku včetně DMS pro službu Raná péče.

Rok 2013: došlo k transformaci Sdružení Nové Město na Moravě na obecně prospěšnou společnost PORTIMO, o.p.s. Preventivní programy se oddělily od EZOP-NZDM a společnost je začala poskytovat v samostatném Centru prevence CéPéčko. Na podzim se konala další benefice pro veřejnost pod názvem NA JEDNÉ LODI.

Rok 2014: Služby a programy se dále rozvíjely, např. jsme začali nabízet fakultativní službu mediace a zahájili jsme odbornou přípravu v oboru bazální stimulace a videotréninku interakcí. Pořádali jsme tři benefiční akce (Mrazík, Čtyři dohody a Na jedné lodi - na vlně svobody s představením Hrdý Budžes), prezentovali jsme naše aktivity při Nova Civitas a na Festivalu sociálních služeb.