Drobečková navigace

Úvod > Raná péče > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Služba Raná péče, PORTIMO o.p.s. je dlouholetým členem Asociace rané péče České republiky, z. s.

Poslání

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolnosti (např. komplikovaný porod, zdravotní postižení). Naším cílem je být rodině průvodcem při hledání způsobů, jak naplnit speciální potřeby dítěte ke spokojenosti celé rodiny.

Cíle

PREVENCE - Veřejnost i odborníci jsou informováni o přínosu služby raná péče. Rodina se o rané péči dozví včas. 
PROVÁZENÍ, PODPORA A POMOC - Rodiče umí rozeznat a naplnit potřeby svého dítěte tak, aby dítě dosáhlo maximálního možného rozvoje.  
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ - Rodina má dostatek informací pro samostatné v rozhodování o svých záležitostech
PRO DÍTĚ I RODINU - Rodina i dítě mají vytvořeny podmínky pro spokojený život ve společnosti.

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Portimo, o. p. s. poskytuje službu Raná péče rodinám s dítětem:

 • s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením, s poruchou autistického spektra;
 • se závažnými obtížemi ve vývoji (předčasný či komplikovaný porod, nízká porodní váha, dlouhodobá těžká nemoc, poruchy chování, nervosvalové onemocnění,…);
 • jehož vývoj se rodičům nezdá v pořádku a potřebují poradit;
 • od narození do 7 let věku, které žijí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou.

Službu není možné poskytnout rodinám

 • s dítětem, které již zahájilo povinnou školní docházku;
 • s dítětem s dominantním smyslovým postižením zraku či sluchu;
 • pokud požadují jiné služby, než nabízí Raná péče, např. cvičení Vojtovy metody, hlídání dětí,
 • pokud nesouhlasí s podmínkami sociální služby;
 • pokud je naplněna kapacita služby.

Zásady poskytování sociální služby

 • DOMOV - Službu poskytujeme převážně v domácnosti s ohledem na přirozený denní režim rodiny.  Vyhledáváme přednostně způsoby, jak si rodina může poradit sama. Vnášíme do domácnosti pouze tolik speciálního, kolik je nezbytně nutné.
 • RESPEKT - Rodina je rovnocenným partnerem, ctíme přání, potřeby a názory rodiny. Přizpůsobujeme styl komunikace tak, aby nám rozuměli všichni členové rodiny.
 • DŮVĚRNOST - Chráníme soukromí rodiny a dodržujeme mlčenlivost, nesdělujeme třetím osobám žádné údaje bez souhlasu rodiny.
 • SPOLUPRÁCE - V případě potřeby nabízíme rodině kontakty na další odborníky. Aktivně hledáme nové přístupy a metody práce pro maximální rozvoj služby.
 • AKTIVIZACE - Rodinu motivujeme k řešení její situace vlastními silami. Nabízíme ověřené informace a dbáme na jejich vyváženost.  Konečné rozhodnutí je vždy na rodině.

Provozní doba

Po

8:00 - 15:00          konzultace v rodinách

Út

8:00 - 16:00          konzultace v rodinách

St

12:00 - 16:00        konzultace v rodinách

Čt

9:00 - 18:00          konzultace v rodinách

 

٭                     17:00 - 15:00poradenství

 

٭٭                    18:00 - 14:00„Klub rodičů“

8:00 - 13:00          konzultace v rodinách

٭ mimo 1. čtvrtek v měsíci
٭٭ každý 1. čtvrtek v měsíci

Služba je poskytována po celý rok.

Pozn. : Provoz mimo stanovenou dobu je možný po individuální dohodě.

Kapacita služby

Aktualita (květen 2019) - máme volná místa pro nové rodiny :-)

V PORTIMU, o.p.s. pracují dva pracovníci Rané péče, jeden na 0,8 úvazku a druhý na 0,7 úvazku. Aby byla zajištěna kvalita služby (konzultace v rodině 1x za 2 - 6 týdnů), je možné poskytovat službu maximálně 30 uživatelům.

Aktualizace proběhla 10. 5. 2019 (M. Svobodová, vedoucí služby)