Raná péče aktuálně 

I raná péče vám může zapůjčit knihy.
Knihovna rané péče
Součástí rané péče je také obsáhlá knihovna, ze které my (poradci rané péče i rodiče využívající naši službu) čerpáme nápady a informace z různých oblastí.
Další aktuality
Drobečková navigace

Úvod > Raná péče

Raná péče

Raná péče je bezplatná sociální služba, kterou již více než patnáct let poskytuje PORTIMO, o. p. s., v okrese Žďár nad Sázavou. Ranou péči využívají rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, kde mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolností.

Hlavní aktivity rané péče:

  • Pomáháme rodičům rozpoznávat potřeby i možnosti dítěte, rozumět jim a následně je využívat ve výchově a vzdělávání.
  • Prostřednictvím pravidelných konzultací v rodinách dáváme podněty k rozvoji motorických, rozumových i komunikačních schopností dítěte.
  • Umožňujeme bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.
  • Rodinám i široké veřejnosti nabízíme setkávání, besedy, přednášky a jiné aktivity.

Rodiče se na nás mohou obrátit v případě, že jejich dítě:

  • ve věku od narození do 7 let věku a rodina bydlí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou
  • mentální, tělesné či kombinované postižení (Downův syndrom, mozková obrna, mentální retardace, …)
  • závažné obtíže ve vývoji (opožděný vývoj řeči, předčasný porod, poruchy chování, epilepsie, dlouhodobá těžká nemoc, …)
  • trpí poruchou autistického spektra
  • se jim nezdá v pořádku a rodiče potřebují poradit.

Službu poskytují odborní pracovníci (sociální pracovník - poradce rané péče), kteří mají zkušenosti jakfigure.png z oboru sociální práce, speciální pedagogiky ale i sociální politiky. Dále naše služba využívá odborného týmu konzultantů (logoped, psycholog, fyzioterapeut).

Služba Raná péče je členem Asociace rané péče České republiky, z. s. . Již po několikáté nám byla udělena Garance kvality, která zaručuje, že námi poskytovaná služba je v souladu s platnými standarty kvality služby raná péče.

 

Odborná praxe

Nabízíme studentům oborů speciální pedagogika a sociální práce možnost odborné praxe.

Zajímá vás tato možnost?