Raná péče aktuálně 

27. srpna 2021
Pirátská plavba
 Pro nepřízeň počasí ZRUŠENO !!!
Další aktuality
Drobečková navigace

Úvod > Raná péče

Raná péče

Raná péče je bezplatná sociální služba, kterou již více než patnáct let poskytuje PORTIMO, o. p. s., v okrese Žďár nad Sázavou. Ranou péči využívají rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, kde mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolností.

Hlavní aktivity rané péče:

 • Pomáháme rodičům rozpoznávat potřeby i možnosti dítěte, rozumět jim a následně je využívat ve výchově a vzdělávání.
 • Prostřednictvím pravidelných konzultací v rodinách dáváme podněty k rozvoji motorických, rozumových i komunikačních schopností dítěte.
 • Umožňujeme bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.
 • Rodinám i široké veřejnosti nabízíme setkávání, besedy, přednášky a jiné aktivity.

Rodiče se na nás mohou obrátit v případě, že jejich dítě:

 • ve věku od narození do 7 let věku a rodina bydlí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou
 • mentální, tělesné či kombinované postižení (Downův syndrom, mozková obrna, mentální retardace, …)
 • závažné obtíže ve vývoji (opožděný vývoj řeči, předčasný porod, poruchy chování, epilepsie, dlouhodobá těžká nemoc, …)
 • trpí poruchou autistického spektra
 • se jim nezdá v pořádku a rodiče potřebují poradit.

Službu poskytují odborní pracovníci (sociální pracovník - poradce rané péče), kteří mají zkušenosti jakfigure.png z oboru sociální práce, speciální pedagogiky ale i sociální politiky. Dále naše služba využívá odborného týmu konzultantů (logoped, psycholog, fyzioterapeut).

Služba Raná péče je členem Asociace rané péče České republiky, z. s. . Již po několikáté nám byla udělena Garance kvality, která zaručuje, že námi poskytovaná služba je v souladu s platnými standarty kvality služby raná péče.

 

Odborní konzultanti

Nabízíme možnost konzultace v oblastech:

 • logopedie - Mgr. E. Tulisová;
 • příležitostně nabízíme i individuální kontakty s psychologem a fyzioterapeutem.

Kontakty na jednotlivé konzultanty byly zaslány emailem uživatelům služby.