Drobečková navigace

Úvod > Raná péče

Raná péče aktuálně 

V bazénu s radostí
17. dubna 2019 16:00 - 17:00
Klub rodičů
11. dubna 2019 15:00 - 18:00

Raná péče

Raná péče je bezplatná sociální služba, kterou již více než patnáct let poskytuje PORTIMO, o. p. s., v okrese Žďár nad Sázavou. Ranou péči využívají rodiny s dětmi od narození do 7 let věku, kde mají rodiče pochybnosti o vývoji svého dítěte v důsledku vážných okolností.

Hlavní aktivity rané péče:

 • Pomáháme rodičům rozpoznávat potřeby i možnosti dítěte, rozumět jim a následně je využívat ve výchově a vzdělávání.
 • Prostřednictvím pravidelných konzultací v rodinách dáváme podněty k rozvoji motorických, rozumových i komunikačních schopností dítěte.
 • Umožňujeme bezplatné zapůjčení hraček, pomůcek a literatury.
 • Rodinám i široké veřejnosti nabízíme setkávání, besedy, přednášky a jiné aktivity.

Rodiče se na nás mohou obrátit v případě, že jejich dítě:

 • ve věku od narození do 7 let věku a rodina bydlí na území bývalého okresu Žďár nad Sázavou
 • mentální, tělesné či kombinované postižení (Downův syndrom, mozková obrna, mentální retardace, …)
 • závažné obtíže ve vývoji (opožděný vývoj řeči, předčasný porod, poruchy chování, epilepsie, dlouhodobá těžká nemoc, …)
 • trpí poruchou autistického spektra
 • se jim nezdá v pořádku a rodiče potřebují poradit.

Službu poskytují odborní pracovníci (sociální pracovník - poradce rané péče), kteří mají zkušenosti jakfigure.png z oboru sociální práce, speciální pedagogiky ale i sociální politiky. Dále naše služba využívá odborného týmu konzultantů (logoped, psycholog, fyzioterapeut).

Služba Raná péče je členem Asociace rané péče České republiky, z. s. . Již po několikáté nám byla udělena Garance kvality, která zaručuje, že námi poskytovaná služba je v souladu s platnými standarty kvality služby raná péče. Jsme členy Asociace rané péče České republiky, z. s. již od roku 2005. (dříve známá pod názvem Asociace pracovníků v rané péči, z. s.)

Změny v legislativě

aktualita k 22. 2. 2019

Již je projednána novela zákona jak Poslaneckou sněmovnou, tak i Senátem. Nyní se čeká na podpis prezidenta, aby se vše mohlo zapsat do Sbírky zákonů České republiky. Pokud k tomu dojde v nejbližších dnech tak se zvýší příspěvek na péčí ve čtvrtém stupni od dubna 2018. Příspěvek na péči ve třetím stupni bude zvýšen k 1. červenci 2019.

Nová výše příspěvku na péči pro děti:

3. stupeň 13.900,-- Kč

4. stupeň 19.200,-- Kč

I nadále platí, že příspěvek na péči slouží k především zajištění péče o dítě se zdravotním postižením, tedy úplatě primární pečující osobě (zpravidla jeden z rodičů) a dalším sociálním službám (denní stacionář, osobní asistence). Příspěvek na péči by neměl být využíván pro nákup plen, hraček a dalších věcí do domácnosti.

Pro více informací, volejte své klíčové pracovníky.

Míša Svobodová

Odborní konzultanti

Nabízíme možnost konzultace v oblastech:

 • fyzioterapie - Mgr. I. Novotná
 • logopedie - Mgr. E. Tulisová
 • psychologie - Mgr. T. Lapešová

Kontakty na jednotlivé konzultanty byly zaslány emailem uživatelům služby.