Drobečková navigace

Úvod > Občanská poradna > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Občanská poradna je ambulantní, popř. i terénní  službou odborného sociálního poradenství. Poskytuje rady, informace a pomoc uživatelům služby, informuje je o jejich právech, povinnostech, možnostech řešení a dostupných službách. Pomáhá lidem najít řešení jejich problémů a hájit jejich oprávněné zájmy. Podporuje uživatele služby tak, aby zvládli řešit problémy vlastními silami.

Cíle

Cílem občanského poradenství je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, aby se ve svých problémech dobře orientovali, vyjádřili svá přání a potřeby, uměli hájit svá práva, znali své povinnosti, byli seznámeni s dalšími návaznými službami, seznámili se s možnostmi řešení svého problému a samostatně zvolili způsob řešení, tedy aby byli schopni samostatně a aktivně jednat. Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů.  

Okruh osob

Služby občanského poradenství jsou poskytovány dospělým lidem a dětem starším 10ti let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva, povinnosti, či dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Zásady

Profesionalita - poskytujeme odborné služby, jejichž kvalitu neovlivňují osobní názory a postoje poradce, zachováváme individuální přístup ke každému uživateli služby.
Diskrétnost - uživatelům zajišťujeme anonymitu a diskrétnost, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí.
Bezplatnost - občanské poradenství poskytujeme zdarma.
Nezávislost - činnost občanské poradny je nezávislá na státních nebo jiných organizacích.
Nestrannost - služby nabízíme všem, bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního stavu, sexuální orientace, politické příslušnosti, věku, náboženského vyznání, vzdělání či společenského postavení.

Provozní doba

OBČANSKÁ PORADNA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Vratislavovo nám. 449, 592 31 Nové Město na Mor., tel.: 566 616 121
Pondělí      8.00 - 12.00   12.30 - 17.00
Středa        8.00 - 12.00   12.30 - 17.00
Pátek          8.00 - 12.00
Přednost mají objednaní uživatelé služby před neobjednanými.

KONTAKTNÍ MÍSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 688 227
Úterý         8.00 - 12.00     12.30 - 14.30
Čtvrtek      8.00 - 12.00     12.30 - 17.00

Přednost mají objednaní uživatelé služby před neobjednanými.


Délka jedné konzultace zpravidla nepřesahuje 45 minut. 
Poslední uživatel služby je přijat nejpozději 30 minut před koncem provozní doby.

Kapacita služby

Občanská poradna Nové Město na Moravě
Služba je poskytována v rozsahu 21 hodin týdně.

Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem
Služba je poskytována v rozsahu 14,5 hodin týdně.