image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Centrum prevence CéPéčko > Nabídka programů prevence

Nabídka programů prevence

 • Programy všeobecné primární prevence
 • Programy selektivní prevence
 • Preventivní programy pro rodiče a učitele
 • Preventivní programy pro mateřské školy

Programy všeobecné primární prevence:

 • Jedná se o dlouhodobý program primární prevence, který je založen na interaktivní práci s třídním kolektivem.
 • Centrum prevence Cépéčko reaguje na požadavky jednotlivých škol ve spolupráci se školním metodikem prevence.
 • Témata programů pro základní školy vycházejí z Rámcově vzdělávacího programu pro základní školy a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • Témata programů pro střední školy vycházejí z poznatků vývojové a sociální psychologie, respektují minulou zkušenost z práce lektorů na těchto školách a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • V každé třídě proběhnou během školního roku dva programy vedené dvojicí lektorů. Třídní učitelé mají možnost výběru vhodného tématu z naší nabídky dle aktuálního třídního klimatu.
 • Vybrané téma realizujeme jako  tříhodinové setkání se třídním kolektivem.
 • Žádoucí je aktivní účast třídního učitele na programu.
 • Po programu zůstane v každé třídě tematický nebo informační materiál, který může být východiskem pro další práci se třídou.
 • Programy primární prevence jsou realizovány v prostorách škol a respektují jejich běžný provoz.
 • Nabízíme konzultace pro žáky a pedagogy po ukončení programu.
 • Výstupem z programu je zápis o realizaci programu.
 • Programy splňují kritéria certifikace v oblasti primární prevence.

Kdy programy probíhají:

pondělí 8:00–12:00
úterý 8:00–12:00
středa 8:00–12:00
čtvrtek 8:00–12:00
pátek pouze po domluvě, administrativa

Program selektivní prevence:

 • Jedná se o program, který je určen třídnímu kolektivu, který je ve vyšší míře ohrožen rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.
 • Program je určen pro žáky základních škol. Počet setkání je závislý na obtížnosti řešeného problému a na konkrétní situaci ve třídě. 
 • V rámci programu se nejčastěji řeší témata týkající se vztahových potíží mezi žáky, nepříznivé sociální klima, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky a učiteli.
 • Zaměřuje se na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů a je nutné aktivní zapojení třídního učitele. Setkání probíhají obvykle v prostorách školy.

Cíle selektivního programu:

 • diagnostikuje a řeší potíže v třídním kolektivu
 • zvyšuje pozitivní sociální klima v třídním kolektivu 
 • přispívá k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky
 • rozvíjí psychosociální dovednosti žáků (schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.)
 • předchází výskytu šikany ve škole, případně přispívá k jejímu efektivnímu řešení
 • předchází rozvoji dalších forem rizikového chování
 • podporuje komunikaci mezi žáky a pedagogy
 • zvyšuje toleranci mezi žáky a posiluje soudržnosti skupiny

Dokumenty ke stažení

V případě zájmu o program prevence nás neváhejte kontaktovat na email: centrum.prevence@portimo.cz nebo simona.kankova@portimo.cz. Popřípadě na tel. +420 731 117 425. 

Tým Centra prevence Cépéčko, Portimo o.p.s.

Úhrada za služby

Nabídka / Ceník

Ceny programů a kurzu:

Cena programů primární prevence:

Programy jsou realizovány ve třech vyučovacích hodinách (3x 45 minut), za přítomnosti třídního učitele, který na PPP dále navazuje dle svých potřeb. Dle standardů MŠMT a metodik Kraje Vysočina je žádoucí vstupovat do třídního kolektivu 2x za školní rok. 

cena programu..................1900 Kč

Cena programu selektivní prevence:

 

Pro aktuální ceník programu selektivní prevence nás kontaktujte. 

Cena programu pro předškoláky:

Program realizujeme ve dvouhodinové variantě v prostorách MŠ. 

cena dvouhodinového programu (2x 45 min.) ................. 1000 Kč

 

Cena programu pro rodiče a učitele:

Pro aktuální ceník nás kontaktujte.

 

K programům i ke kurzu je účtováno cestovné 8 Kč/km z Nového Města na Moravě.

 

V případě zájmu o program prevence nás neváhejte kontaktovat!

Tým Centra prevence Cépéčko, Portimo o.p.s.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informace pro školy

 • informace pro pedagogy, které se můžou hodit, aktuální témata i letáky...Cepecko_poradna.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Locika  - centrum pomoci dětem, které jsou ohrožené násilím. Organizace se zabývá i vzděláváním pedagogů a provozuje linku pomoci dětem ale i dospělým.

Služby Centra LOCIKA (centrumlocika.cz)

Příručka vám umožní porozumět tomu, co je trauma u dětí a jak se může projevovat
ve školním prostředí
. Zaměřuje se na důsledky traumatizace u dětí způsobené násilím
v rodině, konkrétně jak tato zkušenost ovlivňuje schopnost dítěte se učit a fungovat
ve škole. Zde je příručka.