image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi > Základní informace o službě

Veřejný závazek

Poslání

Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je provázení rodin s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Posilujeme kompetence rodičů tak, aby se dětem v rodině dobře žilo a zdravě se vyvíjely.

Pomáháme zvládnout:

 • Situace spojené s finanční tísní a vedením domácnosti (sestavení rodinného rozpočtu, informování a pomoc při vyřízení možných dávek, dluhové problematice…),
 • hledání zaměstnání (sepsání životopisu, komunikace se zaměstnavateli a úřadem práce),
 • výchovné problémy a péči o děti (nastavení hranic, denní režim, zdravotní stav, hygiena, stravování, trávení společného času, …),
 • školní neúspěšnost dětí (motivace ke vzdělávání, vytváření vhodného prostředí pro přípravu dětí do školy, společná příprava dítěte a rodiče do školy, příprava dítěte do školy, komunikace se školami a dalšími školskými zařízeními),
 • rodinné vztahy a nefunkční komunikaci v rodině,
 • jednání všude tam, kde potřeba (doprovod nejčastěji ve škole a na úřadech).

Pomáháme v těchto oblastech života rodiny:

 • rodičovské kompetence,
 • výchova a vzdělání dětí,
 • práce,
 • finanční gramotnost,
 • komunikační kompetence,
 • zdraví.

 

Cíle služby

Hlavním cílem služby je podpořená rodina, která samostatně zvládá běžné životní situace.

Dílčí cíle:

 • Prevence sociálního vyloučení
 • rodiče zvládají své kompetence,
 • členové rodiny spolupracují, umí se domluvit na zajištění chodu domácnosti, tráví spolu volný čas,
 • děti zvládají školní docházku, připravují se na povolání,
 • členové rodiny se orientují ve finanční a zdravotní problematice,
 • rodiče se orientují ve službách dostupných v regionu a umí je využít.
 • dospělí členové rodiny se dokáží uplatnit na trhu práce.

Cílová skupina

Služba je určena rodinám s dětmi ve věku do 18 let, žijícím na území okresu Žďár nad Sázavou, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, jež ohrožuje zdravý vývoj dětí, a rodiče ji nedokážou či nemohou řešit sami, vlastními silami.


Zásady služby

 • Respekt k jednotlivým členům rodiny – respektujeme osobnost jednotlivých členů rodiny, nestojíme na ničí straně, hledáme společná východiska.
 • Respekt ke způsobu života rodiny – provázíme jen dílčími změnami, nediktujeme, jak má rodina žít, ale ukazujeme možnosti.
 • Dobrovolnost – službu poskytujeme na základě uživatelova zájmu a dobrovolnosti. 
 • Bezplatnost - službu poskytujeme zdarma.

Místo působení

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je realizována buď ambulantně (v kanceláři), nebo přímo v přirozeném prostředí uživatele služby (v domácnosti uživatele) na území Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem.

Provozní doba

Na ambulantní konzultace se prosím předem objednejte.

 

ambulance

terén

terén

Po            BnP

10:00-11:00

11:00-12:00

13:00-17:00

Út         NMnM

10:00-12:00

-

13:00-17:00

St             BnP

10:00-12:00

-

13:00-16:00

Čt         NMnM

9:00-11:00

11:00-12:00

13:00-16:00

Pá            BnP

10:00-11:00

-

-

Jak služba probíhá

 • Služba vychází z individuálních potřeb a přání rodiny.
 • Službu poskytuje sociální pracovník.
 • Služba je poskytována zdarma.
 • Doba trvání služby je stanovená dle vzájemné dohody, zpravidla na dobu určitou.
 • Termíny setkání jsou předem dohodnuty.
 • Dle potřeby může do rodiny docházet dobrovolník/nice.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby jsou 2 uživatelé (rodiny).