image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Tým okolo dítěte

Tým
okolo dítěte

Napište nám

Logo partnera

5.jpg


 

 

 

Portimo, o.p.s. ve spolupráci s MAS Zubří země, o. p. s. zahajuje činnosti multidisciplinárního týmu pro oblast Novoměstska a Bystřicka podle inovativní metody Tým okolo dítěte.  

Každý z nás, kdo máte děti, jste jistě zažili situaci, kdy jste díky potřebám dítěte v kontaktu s různými odborníky. Mluvíte s paní učitelkou, ať už na základní škole nebo v mateřské škole, docházíte s dítětem za praktickým lékařem pro děti a dorost nebo za klinickým logopedem na pravidelné terapie a nácviky. Mezi všemi těmito odborníky přenášíte informace, lékařské zprávy a doporučení, staráte se, aby všichni měli stejné informace. Musíte myslet na to, co je potřeba každému z nich říct, a jaké zprávy mu máte předat, ať už k založení nebo k prohlédnutí.  

A co když má dítě ještě potíže se svým vývojem? To využíváte podpory třeba i: 

 • dětského neurologa; 
 • a fyzioterapeuta; 
 • a asistenta pedagoga ve školce; 
 • a speciálního pedagoga ve Speciálně pedagogickém centru; 
 • a dětského psychologa.  

Některé děti využívají ještě služeb i:  

 • poradce rané péče (sociálního pracovníka Rané péče) 
 • sociálního pracovníka ze sociálního odboru Městského úřadu 
 • sociálního pracovníka v denním stacionáři nebo osobního asistenta. 

Možná jsme ještě nějakou profesi zapomněli. To už není snadný úkol udržovat informace v oběhu mezi těmito odborníky a ještě k tomu pracovat s dítětem na posílení dovedností, které mu z nějakého důvodu nejdou nebo jsou oslabené. Každý z těchto odborníků vám také navrhuje různé možnosti podpory a další cvičení, které mohou příznivě ovlivnit vývoj dítěte. Někdy je těžké se v tom vyznat a stanovit si, co ještě můžu jako rodič udělat, a co už není v mých silách nebo v silách mé rodiny…  

Před několika lety jsme se zúčastnili mezinárodní konference pořádané Educo (poskytovatel rané péče ve Zlínském kraji) na téma multidisciplinárního týmu realizovaného podle metody TAC („Team around CHild“). TAC můžeme do českého jazyka přeložit jako „TOD – Tým okolo dítěte“. Autor této metody Peter Limbrick ze Spojeného království navázal spolupráci s Educo a tato metoda se objevila ve Zlínském kraji.  

Metoda nás velmi zaujala, protože s minimálními náklady (čas, finance, prostory) umožňuje setkávání odborníků s rodiči, kdy si všichni vymění aktuální informace a dle přání a potřeb rodiny si stanoví plán činností pro další období.  

 Videospot Educo   

Jak tento tým probíhá? 

 1. Rodiče osloví koordinátora týmu, společně na setkání proberou, za kterými odborníky dochází, co aktuálně rodina zažívá a co vidí rodiče jako prioritu. Rodiče poskytnout koordinátorovi kontakty na odborníky.  
 2. Koordinátor naplánuje společné setkání (ve větším předstihu) a osloví všechny odborníky se žádostí o účasti na setkání. Představí tuto metodu a pozve odborníka.  
 3. Rodiče vyplní s koordinátorem týmu dokumenty nutné k účasti a vyvolání týmu.  
 4. Ve stanoveném termínu se všichni potkají a pod vedením facilitátora (osoba, která řídí diskuzi, hlídá bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné a dává prostor pro vyjádření) si předají potřebné informace, návrhy pro činnosti a možné další postupy. 
 5. Ze setkání vznikne Plán podpory dítěte, který respektuje možnosti rodiny a zapojuje odborníky v potřebné míře.  
 6. V období do dalšího setkání tak mají všichni k dispozici potřebné informace a mohou všichni táhnout s rodinou za jeden provaz.  

Další setkání se může uskutečnit cca po 6 měsících na žádost rodiny.  

Dle aktuální situace může proběhnout setkání i online formou.  

 

Kdo může požádat o uspořádání týmu?  

Rodič dítěte, které žije na území mikroregionu Bystřicko a Novoměstsko, a jehož dítě využívá služeb různých odborníků.  

 Budu něco platit?  

Ne, tato metoda je díky projektu MAS nabízena pro zapojené rodiny bezplatně. Účastníkům týmu (jednotlivým odborníkům) je nabízena finanční kompenzace za čas strávený na týmu.  

 Kam se mám obrátit, když chci tuto nabídku využít?

Napište nám email na tym-dite@portimo.cz. Do týdne se vám ozveme.

Na MTOD_piktogram_ctverec.pngkoho se můžu obrátit, když potřebuji více informací?  

Mgr. Marie Kaštylová, marie.kastylova@portimo.cz, 608 227 296

 

Můžu si k této metodě přečíst více informací?  

Zde uvádíme zejména materiály od Educo, které je hlavním inovátorem a propagátorem TOD v České republice 

https://ranapecezlin.cz/pro-odborniky/#!/metoda-tod  

https://ranapecezlin.cz/wp-content/uploads/2019/05/TAC_pro_21_stoleti.pdf  

Stránky v angličtině - https://www.tacinterconnections.com/index.php/tacmodel  

Další metodou multioborového týmu je metoda Setkání okolo dítěte 

https://naserovnovaha.cz/setkani-okolo-ditete-prakticka-prirucka/  

 

Děkujeme za podporu:

"Podpora komunitního života na území MAS Zubří země v období 2023-2026“ reg.č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000085 podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost+