image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež > Zajímá mě EZOP (veřejnost)

Zajímá mě EZOP (veřejnost)

Co je EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež?

S kým pracujeme?
Okruhem osob, se kterými EZOP pracuje, jsou děti a mladí lidé ve věku 6 - 26 let. Opíráme se o myšlenku, že jedním z klíčových období života je dospívání. Je to doba četných změn a hledání identity mladého člověka. Ten experimentuje s různými druhy chování a testuje si hranice. Hrozí zvýšené riziko, že se dostane do konfliktu se sebou samým nebo okolím. Mladí lidé se snaží najít své „místo na zemi“ a zkouší se mnohdy poprvé rozhodovat sami za sebe. Jde o období, kdy se z dítěte stává dospělý. To nemusí být snadné …

Jak pracujeme?
Podstatou práce EZOPu je pomoc dětem s přípravou na dospívání a doprovázení mladých lidí tímto obdobím, včetně napomáhání hledání různých alternativ i řešení konkrétních situací. S uživateli služby mluvíme o jejich životě, poskytujeme jim informace potřebné pro rozhodování, zasahujeme v situacích, které jsou pro ně rizikové, radíme jim, zprostředkováváme kontakty na další služby atd. Snažíme se proniknout do jejich světa … 

Kde pracujeme?
… v klubu, na ulici a ve školách. Součástí EZOPu jsou 2 programy:

1. Nízkoprahový klub = místo, kde děti a mladí lidé najdou podporu, pomoc a zázemí 
2. Streetwork = terénní práce, kdy pracovníci kontaktují mladé lidi v ulicích Nového Města na Moravě a poskytují jim službu v době a na místech, kde se obvykle zdržují a tráví volný čas

Co je „nízkoprahovost“?
Jde o základní princip služby. „Nízký práh“ spočívá ve snaze odstranit či zmírnit jakékoli překážky, které by mohly bránit nebo komplikovat využití služby. Proto je anonymní, diskrétní, bezplatná a dobrovolná.

Další podrobné informace o službě, o jejím poslání, cílech, cílové skupině (pro koho je služba určena), zásadách, kapacitě a provozní době naleznete zde.

CO JE NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ?

 • bezpečné místo, kde děti a mládež najdou podporu, odbornou pomoc a zázemí
 • místo s jasnými pravidly, která podporují mezilidské vztahy a zdravý životní styl (např. zákaz násilí, užívání alkoholu, tabáku či jiných drog v prostorách klubu a jeho okolí)
 • místo, kde jsou proškolení a kvalifikovaní pracovníci
 • místo s vybavením pro smysluplné trávení volného času


EZOP je nejen místem pro zábavu a setkávání s kamarády, ale ten, kdo sem přijde, zde může také najít podporu, pomoc, bezpečí, člověka, co ho vyslechne a popovídá si s ním, nebo se tu může seznámit s novými lidmi.

Vstup je volný a anonymní. Ti, kdo službu využívají, nemusí docházet na aktivity pravidelně, mohou si zvolit, co tu budou dělat (hrát fotbálek, ping-pong, Dance Pad, posedět, poslouchat hudbu, číst časopisy, zahrát si společenské hry, kreslit …).

EZOP je určen pro všechny, kterým je 6 - 26 let a nechtějí trávit svůj volný čas jen tak doma nebo na ulici.

Pracovníky EZOPu můžete potkat také v terénu - na ulici, kde rovněž mohou nabídnout pomoc s řešením různých situací nebo se zahnáním nudy.

Další aktivity, které nabízíme uživatelům služby, jsou:

 • pomoc při přípravě na vyučování
 • jednorázové akce (turnaje, výlety, hodiny streetdance a další)
 • pobytové akce

 

Nabídka klubu:


Rozhovory s pracovníky o životě (rozhovory jsou nezbytné)

Pomoc s hledáním řešení konkrétní situace = informace, plán postupu, co dělat, jednání s někým dalším, dojednání pomoci jinde …

Můžeme řešit  například:

 • Jak se dá v našem městě trávit volný čas a jak se nenudit?
 • Jak si najít školu, brigádu nebo práci?
 • Co dělat, když skončí škola nebo práce?
 • Co dělat v případě „průšvihu“, urážek, ubližování, šikany?
 • Jak zapadnout do nějaké party?


Pomoc při přípravě na vyučování = plán, jak zvládnout školu, učení i učitele …

Využívání prostoru a volnočasového vybavení = v klubu jsou k dispozici různé hry, počítače, pohovka atd.

Účast na jednorázových akcích = turnaje, výlety, přespávačky atd. Na podmínky akce předem upozorníme, aby se každý mohl mohl rozhodnout, zda se zúčastní.


CO JE STREETWORK?

= terénní sociální práce
Terénní práce v naší organizaci je součástí sociální služby EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Práce streetworkera spočívá ve třech základních úkonech:

1. Mapování prostředí = sledování pohybu dětí a mládeže v lokalitě Nového Města na Moravě, sledování míst, kde se cílová skupina pohybuje

2. Vyhledávání = aktivní vyhledávání cílové skupiny na níže zmiňovaných místech
Klíče k mapování prostředí a vyhledávání:
   a) Typické lokality - zastávky, nákupní komplexy, parčíky mezi paneláky, parky, dětská hřiště, restaurace,  podchody atd.

   b) Náhodně nalezená místa - nedopalky z cigaret, víčka a prázdné pet lahve, polámané větve, objekty s tagy a grafity

   c) Sezónní lokality - místa, která jsou klienty vyhledávána v závislosti na sezónních aktivitách (bazény, přehrady, restaurace u výletních míst, v zimě mini svahy atd.)

   d) Nárazové lokality - místa, která v lokalitě vznikají a zanikají v časově ohraničených intervalech (např. pouť, festivaly, trhy, kulturní akce, sportovní setkání, výročí měst …)

3. Odborná pomoc dětem a mládeži v jejich přirozeném prostředí (hřiště, sídliště, ulice, park, autobusové nebo vlakové nádraží aj.)

Chcete se na něco zeptat?

můžete to udělat zde

Chcete EZOPu pomoci ?

Pokud o tom uvažujete, přečtěte si text zde (Několik důvodů, proč podpořit EZOP)

Jak vypadá klub?

Projdi se s námi klubem (video)

Kde nás najdete ?

Kontakty i mapku naleznete zde.

Koho můžete v EZOPu potkat ?

S pracovníky EZOPu se můžete seznámit zde.

Odkazy

pokud se chcete podívat na zajímavé webové stránky, můžete si vybrat zde.

Fotografie související s EZOPem naleznete zde.