Drobečková navigace

Úvod > Centrum prevence CéPéčko > Úhrada za služby

Nabídka / Ceník

Centrum prevence CéPéčko nabízí:

 • Programy všeobecné primární prevence
 • Programy selektivní prevence
 • Preventivní programy pro rodiče a učitele
 • Preventivní programy pro předškoláky
 • Adaptační kurzy

Programy všeobecné primární prevence:

 • Jedná se o dlouhodobý program primární prevence, který je založen na interaktivní práci s třídním kolektivem.
 • CéPéčko reaguje na požadavky jednotlivých škol ve spolupráci se školním metodikem prevence.
 • Témata programů pro základní školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • Témata programů pro střední školy vycházejí z poznatků vývojové a sociální psychologie, respektují minulou zkušenost z práce lektorů na těchto školách a mohou být vhodným doplněním školních vzdělávacích programů.
 • V každé třídě proběhnou během školního roku dva programy vedené dvojicí lektorů. Třídní učitelé mají možnost výběru vhodného tématu z naší nabídky dle aktuálního třídního klimatu.
 • Vybrané téma realizujeme jako  tříhodinové setkání se třídním kolektivem.
 • Žádoucí je aktivní účast třídního učitele na programu.
 • Po programu zůstane v každé třídě tematický nebo informační materiál, který může být východiskem pro další práci se třídou.
 • Programy primární prevence jsou realizovány v prostorách škol a respektují jejich běžný provoz.
 • Nabízíme konzultace pro žáky a pedagogy po ukončení programu.
 • Výstupem z programu je zápis o realizaci programu.
 • Programy splňují kritéria certifikace v oblasti primární prevence.


Kompletní nabídku pro základní a střední školy naleznete v příloze.

Kdy programy probíhají:

pondělí pouze po domluvě, administrativa
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 8:00 - 12:00

Program selektivní prevence:

 • Jedná se o program, který je určen třídnímu kolektivu, který je ve vyšší míře ohrožen rizikovým chováním, případně se rizikové chování v kolektivu již objevuje.
 • Program je určen pro žáky 4. - 6. tříd základních škol. Počet setkání je závislý na obtížnosti řešeného problému a na konkrétní situaci ve třídě. Standardně program zahrnuje 4 setkání. Délka jednoho setkání je 90 minut.
 • V rámci programu se nejčastěji řeší témata týkající se vztahových potíží mezi žáky, nepříznivé sociální klima, neschopnost spolupracovat, problematické vztahy mezi žáky a učiteli.
 • Zaměřuje se na diagnostiku potíží v třídním kolektivu a spolupráci při jejich řešení.
 • S třídním kolektivem pracuje vždy dvojice zkušených lektorů a je nutné aktivní zapojení třídního učitele. Setkání probíhají obvykle v prostorách školy.

Cíle selektivního programu:

 • diagnostikuje a řeší potíže v třídním kolektivu
 • zvyšuje pozitivní sociální klima v třídním kolektivu 
 • přispívá k rozvoji pozitivních vztahů mezi spolužáky
 • rozvíjí psychosociální dovednosti žáků (schopnost navazovat přátelské vztahy s vrstevníky, efektivně s nimi komunikovat a spolupracovat, schopnost být citlivý k pocitům či potřebám druhých atd.)
 • předchází výskytu šikany ve škole, případně přispívá k jejímu efektivnímu řešení
 • předchází rozvoji dalších forem rizikového chování
 • podporuje komunikaci mezi žáky a pedagogy
 • zvyšuje toleranci mezi žáky a posiluje soudržnosti skupiny

 

Ceny programů a kurzu:

Cena programů primární prevence:

Programy jsou realizovány ve třech vyučovacích hodinách(3x 45 minut), za přítomnosti třídního učitele, který na PPP dále navazuje dle svých potřeb. Dle standardů MŠMT a metodik Kraje Vysočina je žádoucí vstupovat do třídního kolektivu 2x za školní rok. 

cena programu..................1500 Kč

 

Cena programu selektivní prevence:

Selektivní program = 8 vyučovacích hod. přímé práce se třídou (4 setkání po 2x 45 min.) + 2 hod. nepřímé práce (vypracování a vyhodnocení dotazníků, závěrečné zprávy)

cena programu …………………… 5000 Kč

 

Cena programu pro předškoláky:

Program realizujeme ve dvouhodinové nebo tříhodinové variantě v prostorách MŠ. 

cena dvouhodinového programu (2x 45 min.) ................. 1000 Kč

cena tříhodinového programu (3x 45 min.) .................... 1500 Kč

 

Cena programu pro rodiče a učitele:

cena programu (2x 45 min.) .................. 1000 Kč

 

K programům i ke kurzu je účtováno cestovné 8 Kč/km z Nového Města na Moravě.

 

Dokumenty ke stažení

 

V případě zájmu o program prevence nás neváhejte kontaktovat!

Tým CéPéčka, Portimo o.p.s.