image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Centrum prevence CéPéčko

Centrum prevence
CéPéčko

 

„Ahoj, dobrý den, jsme lektorky, pracujeme v centru prevence CéPéčko, chodíme do škol a povídáme si s vámi o věcech, které vás zajímají nebo o tématech, o kterých si myslíme, že jsou pro vás důležitá.“ 

Pokud zaslechnete tato slova, pravděpodobně jste se octli na jednom z programů primární prevence. Odehrávají se sice ve škole, ale nesedí se při nich v lavicích, panuje tvůrčí šum a občas se taky pořádně řve. Přestože se jedná o součást výchovně vzdělávacího procesu, při kterém je vytvářen prostor pro získávání informací, uvědomění si vlastního postoje, rozpoznání rizikového chování a hledání zdravých alternativ, nejde o vyučování v běžném slova smyslu. Dvojice lektorů se prostřednictvím různých metod, kterými jsou například:

  • zážitková pedagogika,
  • rolové hry,
  • reflexe,
  • dramatická výchova,
  • techniky na posílení pozitivních vazeb v kolektivu apod.

zaměřují na specifickou prevenci. Ta se týká užívání návykových látek, šikany, extremismu, sebepoškozování, rizikového sexuální chování, kyberšikany, záškoláctví a dalších.

 

Lektorky Cépéčka 21.3. 2019 úspěšně prošly procesem certifikace a získaly tak Certifikát od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro programy školské všeobecné primární prevence na dobu trvání od 20.5. 2019 do 20.5. 2024

Certifikat_2019-2024.jpg