image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Raná péče > Ke stažení

Ke stažení

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A METODIKA PROJEKTU NADACE SIRIUS

V prvních dvou přílohách se můžete blíže seznámit s projektem Nadace Sirius.

KVALITA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V přílohách dole na této stránce naleznete kompletní vyhodnocení dotazníků spokojenosti uživatelů se službou Raná péče od roku 2010. Na kvalitě poskytované služby nám velmi záleží, a proto si vážíme každé zpětně vazby od uživatelů služby. Průběžně obohacujeme službu o nové prvky:

 • 2010 - projekt na rozvoj služby nadace Sirius "Roztáhnout křídla"
 • 2011 - pořízení osobního služebního automobilu pro dojíždění k uživatelům služby
 • 2012 -  do fondu pomůcek pořizujeme prvky snoezelenu - např. optická vlákna, antidekubitní matrace, pomůcky pro bazální stimulaci, zrakově stimulační projektor...
 • 2013 - zahájení pravidelných blokových aktivit (např. hipoterapie či rehabilitační plavání)
 • 2014 - pořízení 2x IPAD Air a speciálně vzdělávacíh aplikací pro práci s uživateli služby
 • 2015 - zahájení psychologického poradenství pro uživatele služby
 • 2016 - obnovení fondu pomůcek, zakoupení polohovací slunečnice (koncept bazální stimulace), organizace také získala titul "Neziskovka roku"
 • 2017 - zahájení skupinových aktivit pro děti s poruchou autistického spektra, pilotný skupiny pro sourozence dětí s poruchou autistického spektra a individuální konzultace s rodiči (Nadace Agrofert)
 • 2018 - realizace projektu Leadership akademie pro ranou péči (Nadační fond Avast) - skupina aktivit směřující k rozvoji služby ať už se jedná o intenzivní vzdělávání včetně zahraničních stáží, vznik odborného týmu konzultantů, rozšíření pracovního týmu, vznik nových propagačních materiálů...
 • 2019 - realizace projektu Leadership akademie pro ranou péči (Nadační fond Avast) - odborný tým konzultantů, realizace metody OTA na našem pracovišti, pokračující vzdělávání pracovníků na službě, vznik CRM systému pro fundraising, dotisk progagačních materiálů. Intenzivně se potkáváme na pracovních skupinách rané péče v regionu, zahraniční odborná stáž Portugalsko (Systém rané péče v Portugalsku), spolupráce s mateřskými školami a speciálně-pedagogickými centry v regionu.

  díky fundraisingové kampani "Káva od srdce" ve spolupráci se skautským oddílem ve Velkém Meziříčí jsme získali dostatek prostředků k zakoupení nového služebního automobilu.

 • 2020 - pandemie onemocnění COVID 19 nás naučila, že i služba raná péče může být poskytována terénní formou za bezpečnostních opatření pro uživatele služby. I nadále jsme hledali různé zdroje financování - např. Nadace Komerční banky nám umožnila pokračovat v individuálních logopedických konzutací.
 • 2021 - obhájily jsme úspěšně Garanci kvality udělované Asociací rané péče České republiky, z. s., v každé kategorii jsme získaly maximální možné ohodnocení. Zajímáme se o homesharing v naší organizaci, naše žádost sice nebyla podpořena, ale i nadále jsme v kontaktu a hledáme možnosti, jak se do této specifické formy podpory rodin s dítětem se zdravotním postižením zapojit. I přes nepříznivé podmínky pandemie COVID 19 se podařilo uspořádat blokové aktivity a pobytovou akci.

 

aktualizace: 26. dubna 2023, M. Svobodová

Jednotlivé přílohy: