image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Ukončení pracovního poměru: Kdy mám nárok na odstupné?

Ukončení pracovního poměru: Kdy mám nárok na odstupné?Dostali jste výpověď, nebo s Vámi chce zaměstnavatel ukončit pracovní poměr dohodou? Chcete vědět, kdy Vám vzniká nárok na odstupné a v jaké bude výši? Níže v článku se budeme věnovat výpovědi dané zaměstnavatelem a ukončení pracovního poměru dohodou.

Výpověď daná zaměstnavatelem:

Nárok na odstupné má zaměstnanec, který dostal výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52, odst. a) až c) Zákoníku práce:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách

laptop-g761884287_1920.jpg

Výše odstupného se v tomto případě odvíjí od délky trvání pracovního poměru:

  1. jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
  2. dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,
  3. trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

Nárok na odstupné náleží zaměstnanci při výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu dle § 52 odst. d), tj. pokud zaměstnance nesmí, dle lékařského posudku, dále vykonávat svoji práci pro pracovní úraz nemoc z povolání. V tomto případě náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Ukončení pracovního poměru dohodou

Ukončení pracovního poměru dohodou je takové ukončení pracovního poměru, na kterém se zaměstnanec se zaměstnavatelem společně dohodnou. Mohou se dohodnout také na datu ukončení pracovního poměru, to znamená, že nemusí být dodržena výpovědní lhůta. Vzhledem k tomu, že se jedná o dohodu, musí s ukončením pracovního poměru souhlasit obě strany. Bez podpisů obou stran je takové ukončení pracovního poměru neplatné. Nikdo k takovému ukončení nemůže být nucen.

Na odstupné má zaměstnanec právo nejen při výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených vše, ale i při ukončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů.

Nárok na odstupné v případě ukončení pracovního poměru dohodou z organizačních nebo zdravotních důvodů vznikne automaticky ze zákona, aniž by tyto důvody musely být v dohodě specifikovány. Zaměstnanec má ale právo na uvedení důvodů ukončení pracovního poměru do dohody. Tento krok lze jedině doporučit, zaměstnanec předejde případným sporům se zaměstnavatelem. U ukončení pracovního poměru dohodou si mohou obě strany dokonce domluvit výši odstupného, která může být například i vyšší, než stanoví zákon.