image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Financování

Financování

Východiskem pro nás je vícezdrojové financování.

Mezi hlavní finanční zdroje patří dotace státu (MPSV, MŠMT, MV) a Kraje Vysočina, příspěvky měst a obcí, granty fondů a nadací, příjmy od uživatelů služeb, dary a sponzorské příspěvky. Příležitostnými příjmu mohou být dále např. tržby z prodeje výrobků, výnosy veřejných sbírek, benefičních kampaní a akcí apod. Financování jednotlivých sociálních služeb je individuální. Každá služba funguje jako samostatné „středisko“ s vlastním hospodařením a vlastními zdroji financování.

Principem je pro nás transparentnost

Veškeré finanční zdroje řádně evidujeme a účtujeme, podrobnosti o našem hospodaření a jeho výsledcích jsou veřejně dostupné v každoroční výroční zprávě. Důsledně dbáme na to, aby každý, kdo nám poskytuje prostředky, byl informován o podrobnostech jejich využití. Každý rok je naše financování a účetnictví předmětem několika kontrol, jejich dobré výsledky jsou pro nás i pro ty, kdo nás finančně podporují, důležitým potvrzením solidnosti.

Soustavná péče o vyhledávání zdrojů

je pro nás samozřejmostí. Podílí se na ní fundraiser, projektový manažer i ředitel organizace. Podrobnosti naleznete zde.