image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Raná péče > Depistáž

Depistáž

Několikrát ročně oslovují pracovníci služby Raná péče pediatry, lékaře specialisty, ředitele mateřských škol, pracovníky městských úřadů a různé neziskové organizace za účelem vyhledávání potencionálních zájemců o službu. Rodiny nejsou oslovovány přímo, nýbrž zprostředkovaně přes výše zmiňované instituce.

V letošním roce (2021) je kontaktování lékařů náročné, většina z nich se plně věnuje svým pacientům i nad rámec svých povinností v souvislosti s coronavidovou situací. Proto jsme se rozhodly změnit systém depistáží a připravujeme pro lékaře předávání informací jinou cestou. Věříme, že ke konci letošního roku budeme mít k dispozici nové materiály a i nadále budemem pro lékaře partnery v péči o společné rodiny.

Lékařům děkujeme, že i při této obtížné situaci neztrácejí půjdu po nohama. Zdravotním sestřičkám i nadále nechybí úsměv pro děti i rodiče.

Materiál pro pediatry 2021

Propagace

Věnujeme se také osvětové činnosti. Jejím cílem je nejen snaha o to, aby byly informace o službě zpřístupněny jejím potencionálním uživatelům, nýbrž aby se dostaly i do povědomí zdravotnických a školských zařízení i široké veřejnosti. K propagaci služby využíváme tištěných materiálů, nástěnek apod. 

Některé z nich si můžete prohlédnout v naší fotogalerii

Nové propagační materiály:

Díky grantové podpoře Nadačního fondu Avast ("Leadership akademie pro ranou péči" vzniklo několik materiálů, které si můžeme prohlédnout ve fotogalerii (odkaz viz výše).

V rámci spolupráci všech sedmi poskytovatelů rané péče v Kraji Vysočina vznikl v červenci 2018 společný leták, který podává základní informace o službě raná péče a uvádí kontakty na všechny poskytovatele působící v Kraji Vysočina. Krajský úřad tuto naši aktivitu ocenil na pravidelných schůzkách pracovní skupiny rané péče. Od srpna 2018 se s ním již můžete setkávat na nejrůznějších místech Kraje Vysočina. Věříme, že díky tomuto materiálu získá více rodin informace o rané péči včas (již v raném věku dítěte v době, kdy se objeví první potíže s vývojem).

Dále také můžeme využít nový leták služby a plakát. Z propagačních materiálů máme radost.

aktualizace: 26. dubna 2023, M. Svobodová