image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Co přinese rok 2022? I. část

Co přinese rok 2022? I. částMPSV připravilo pro rok 2022 soustu změn. Jednou z nich je například zvýšení důchodů, nebo zvýšení minimální mzdy.


Důchody – v rámci valorizace poroste základní výměra důchodů o 350 Kč, procentní výměra vzroste o 1,3 %. Nad rámec valorizace se důchody zvýší všem o 300 Kč.

Vyšší minimální mzda – od 1. 1. 2022 se zvýšila minimální mzda o 1 000 Kč. Minimální mzda nově činí 16 200 Kč. Spolu s minimální mzdou se samozřejmě zvyšuje také minimální zaručená mzda.

Příspěvek na péči – od 1. 1. 2022 nemá výše příspěvku vliv na to, jaký typ péče osoba ve III. nebo IV. Stupni závislosti využívá.

Od ledna 2022 činí výše příspěvku na péči:

  • 13 900 Kč u dětí ve stupni závislosti III
  • 12 800 Kč u dospělých ve stupni závislosti III
  • 19 200 Kč u dětí a dospělých ve stupni závislosti IV

Částky příspěvku na péči budou upraveny automaticky, bez žádosti.

Příspěvek na zvláštní pomůcku – do skupiny, které stát pomáhá s pořízením zvláštních pomůcek, se nově zařadí osoby s poruchou autistického spektra

Příspěvek na bydlení – příspěvek na bydlení bude vyšší, protože se, jako každý rok, zvyšují částky, které se započítávají jako náklady na bydlení.

Hmotná nouze – novela zákona o hmotné nouzi, která nabyla účinnosti 1. ledna 2022, s sebou přinese jisté změny. Úřady práce ČR budou moci na základě oznámení obce s rozšířenou působností provádět srážky z dávek hmotné nouze. Tyto srážka pak budou použity na úhradu pokut za přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Srážky budou moci být provedeny například di v případě, když rodič nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce apod. O srážkách bude rozhodovat Úřad práce ČR.