image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Pomoc uprchlíkům z UkrajinyV článku Vám přinášíme přehled možností pomoci v rámci Novoměstska i ČR, který pravidelně aktualizujeme. Dozvíte se, na co mají uprchlíci z Ukrajiny v ČR nárok a s čím konkrétně můžeme pomoci i my:


23.8.2022 - Zdravotní pojištění:

Není k dispozici žádný popis fotky.Není k dispozici žádný popis fotky.


7. 7. 2022 - Změny pro Ukrajinské uprchlíky v ČR a jejich ubytovatele od 1. 7. 2022

 • Na humanitární dávku nebudou mít nárok lidé, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek
 • Výše humanitární dávky se od 7. dávky od udělení dočasné ochrany změní. Pro osoby ve věku 18 let a starší to bude 4 620 Kč (částka živ.minima), pro dítě do 18 let to bude 3 320,- Kč. Humanitární dávka bude v tomto režimu vyplácena do března 2023.
 • Výše solidárního příspěvku pro domácnost, která poskytla cizincům ubytování, bude nyní rozlišována i podle toho, zda cizinec bydlí spolu s ubytovatelem nebo má k dispozici celý byt pro sebe. Pokud půjde o samostatné bydlení, musí být prostor pro uprchlíky min. měsíc před začátkem ubytování neobývaný.

24. 6. 2022Poslaneckou sněmovnou i senátem byla schválena novela zákona LEX Ukrajina, nyní se čeká na podpis prezidenta, aby mohla vejít v platnost.

Důležité body, ve kterých došlo ke změnám:

 • Se zmiňovanou novelou ztrácí nárok na humanitární dávku 5 000 Kč držitelé dočasné ochrany, kteří využívají ubytování, celodenní stravu a základní hygienické potřeby poskytnuté státem zdarma. Tato humanitární podpora bude navíc spjata s trvalým pobýváním a pouze ti, kteří budou mít hlášené bydliště v ČR a budou zde opravdu pobývat v rámci dočasné ochrany, na ni budou mít nárok.
 • Solidární dávka pro ubytovatele, kteří poskytují ubytování ukrajinským uprchlíkům, je nastavena na 3 000 Kč za člověka (maximálně 12 000 Kč na domácnost). Na tuto dávku mají nárok nadále i ubytovatelé, u kterých si elektřinu a plyn platí sami ubytovaní Ukrajinci.
 • Povinnost nahlášení změny adresy se zkrátila na 3 dny od provedení změny
 • Zkrácení doby, po kterou za cizince s dočasnou ochranou mezi 18 a 65 lety platí zdravotní pojištění a to na 150 dní
 • osoby žádajících o dočasnou ochranu mají povinnost předkládat doklad o ubytování v podobě formuláře, který bude dostupný na webu resortu mvcr.cz. Stát díky tomu získá mimo jiné lepší přehled, kde uprchlíci jsou, a žadatelé o dočasnou ochranu budou mít doloženo, že jejich pobyt je skutečně potvrzený. Doklad nebude nutné předkládat, pokud bude ubytování zařizovat KACPU.

23. 5. 2022Změna v příspěvku pro solidární domácnosti: Od července 2022 projdou změnami příspěvky pro solidární domácnosti, které ubytovaly uprchlíky z Ukrajiny. Nově se bude posuzovat, zda domácnosti poskytnuly cizincům samostatné ubytování nebo bydlí uprchlíci společně s ostatními členy domácnosti. Nové částky s rozlišením typu ubytování zatím nejsou známy. V případě, že budou o příspěvek žádat lidé při samostatném bydlení uprchlíků, budou muset být prostory měsíc před začátkem ubytování volné. Důvodem je, aby nedocházelo k vystěhování současných uživatelů za účelem získání příspěvků.


19. 5. 2022 - Vláda se rozhodla zpřísnit podmínky pro nárok na výplatu humanitárních dávek pro Ukrajince. Nově nebudou mít na dávku ve výši 5000 Kč nárok lidé, kterým se podařilo najít bezplatné ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Tato dávka je primárně určena na pokrytí základních potřeb, a proto ti, kteří je mají bezplatně zajištěné, už peníze nedostanou. Návrh musí ještě schválit parlament. O jeho stavu Vás budeme informovat.


5. 5. 2022 - IPVZ připravil kurzy českého jazyka pro ukrajinské zdravotníky. Náplní kurzu jsou nejen základy českého jazyka, kurz obsahuje i zdravotnickou terminologii. Více informací zjistíte zde: https://ua.ipvz.cz/ 


3. 5. 2022 - Změna místa kurzů češtiny v Bystřici nad Pernštejnem

278754836_2996219964041519_1599550710221292476_n.jpg


2. 5. 2022 - V uvedeném odkaze naleznete brožuru, kde jsou v ukrajinském jazyce popsány praktické informace pro Ukrajince, kteří pobývají na Vysočině.

Finální brožura UK.pdf


28. 4. 2022 - dne 20. 4. 202 program Ukrajina spustil možnost požádat o dotace. Dotaze pomohou obcím a krajům s ubytováním Ukrajinců a měly by pomoci s pokrytím nákladů na rekonstrukci bytů apod. Žádost o dotace lze podat do 31. 5. 2022. Kontakt pro dotazy včetně důležitých příloh naleznete zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit 


27. 4. 2022 - V uvedených odkazech naleznete informace, týkající se těhotenství a přípravy na porod. Uvedené je v ukrajinském jazyce.

Я вагітна.pdf

Як народити без партнера_.pdf


22. 4. 2022Vycestování či návrat zpět na Ukrajinu:  Potřebuji vycestovat z České republiky například kvůli pomoci svým blízkým. Bude to mít vliv na platnost přiznané dočasné ochrany?

Vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká.
Pokud Vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum s kódem D/VS/U - zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jste automaticky převeden do systému dočasné ochrany. Na toto vízum, přestože je v něm vyznačen počet vstupů "00", je možné cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru. Cesty mimo schengenský prostor budou umožněny v mimořádných situacích s podmínkou doložení odůvodnění ohledně nutnosti vycestování (pracovní cesta, neodkladné lékařské úkony, péče o příbuzné) a předložením letenky nebo jízdenky. Při cestách na Ukrajinu lze tyto skutečnosti doložit formou čestného prohlášení. V takových situacích navštivte některé z pracovišť OAMP, kde Vám bude vydán nový štítek s neomezeným počtem vstupů ("MULT"). Totéž platí pro cizince, kterým bylo dlouhodobé vízum vyznačeno pouze razítkem do pasu.
Pro cesty do zahraničí, které jsou nutné v rámci výkonu zaměstnání (řidiči kamionové / autobusové dopravy), je potřeba se prokázat pracovní smlouvou a dokladem o profesní způsobilosti. Ve všech případech platí, že pro vycestování musíte být držiteli platného cestovního dokladu.

 Odjíždím trvale z ČR zpět na Ukrajinu a mám udělenou dočasnou ochranu, jaké mám povinnosti vůči ČR?

Dočasné ochrany byste se měl vzdát, v opačném případě po Vás bude vyžadováno plnění povinností spojených s pobytem na území včetně povinnosti hradit komunální poplatky, případně povinnost zajistit absolvování povinné školní docházky vašich dětí a podobně. Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte v této záležitosti do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, je nutné dostavit se na pracoviště MV OAMP.


21. 4. 2022Doprava a řidičské průkazy pro občany Ukrajiny - Mezinárodní vlaky, přepravující uprchlíky z Ukrajiny, jsou zdarma. V případě cestování po ČR je cesta vlakem zdarma pouze 5 dní po obdržení víza, poté už si musí uprchlíci z Ukrajiny jízdné platit sami. Více informací i v ukrajinštině naleznete na https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Bezplatna-preprava-pro-uprchliky-z-Ukrajiny-ma-sta

- Autobusová doprava je pro uprchlíky z Ukrajiny zpoplatněna stejně jako pro občany ČR. MHD je v některých městech pro uprchlíky z Ukrajiny zdarma po vymezenou dobu, konkrétní informace naleznete na stránkách jednotlivých měst.

- Řidičská oprávnění - Pokud občané Ukrajiny vlastní řidičský průkaz, který se svým provedením shoduje s českým řidičským průkazem, je možné s ním v ČR řídit. Za platný ukrajinský řidičský průkaz je považován i ten, jemuž skončila platnost po 1. 1. 2022, pokud k jeho výměně nedošlo z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Výměna ukrajinského řidičského průkazu za český je možná tehdy, kdy občan Ukrajiny naplní podmínku obvyklého bydliště na území České republiky, tj. 185 dní v kalendářním roce z důvodu osobních a profesních vazeb.

Další informace o řidičských průkazech či profesních řidičských průkazech pro uprchlíky z Ukrajiny naleznete na https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Ridicske-prukazy/Informace-pro-drzitele-ukrajinskych-ridicskych-pru


20. 4. 2022 - Pomoc pro občany Ukrajiny, kteří do ČR přichází i se svými domácími mazlíčky:

Prcháme spolu CZ

Prcháme spolu UA

 

V Bystřici nad Pernštejnem budou probíhat kurzy českého jazyka! 

 

 


19. 4. 2022Kompenzační příspěvek za nouzové ubytování:

1) Týká se kapacit, které nabízí města, obce a jejich příspěvkové organizace (rekreační zařízení, školicí centra, ubytovny, penziony…) – v jejich případě je kompenzace (příspěvek) stanovena až na 200 Kč/noc/osobu bez stravy.

2) Týká se kapacit, které nabízí komerční subjekty na základě živnostenského oprávnění, a to na území Kraje Vysočina (hotely, ubytovny, penziony…) – v jejich případě je kompenzace (příspěvek) stanovena až na 250 Kč/noc/osobu bez stravy.

 O kompenzační příspěvek mohou výše uvedení požádat Kraj Vysočina prostřednictvím formuláře umístěného na kapacity.kr-vysocina.cz.

 Více informací na https://www.kr-vysocina.cz/kompenzace-za-ubytovani-ukrajinskych-uprchliku-v-objektech-mest-obci-a-jejich-prispevkovych-organizaci-a-v-objektech-komercniho-charakteru/d-4112717/p1=1013


6. 4. 2022 - Solidární příspěvek pro domácnosti, které ubytovávají Ukrajinské uprchlíky:

Domácnosti, které ubytují uprchlíky z Ukrajiny, mají od 11. dubna nárok na solidární příspěvek ve výši 3000,- Kč na osobu ubytovanou déle než 16 dní, maximální příspěvek pro jednu domácnost je 12 000,- Kč (tedy za 4 a více ubytovaných osob včetně dětí). Na příspěvek vzniká nárok, pokud nemovitost poskytujete jako fyzická osoba a máte oprávnění s nemovitostí nakládat. O příspěvek je možné zažádat na davkyuk.mpsv.cz bez nutnosti návštěvy Úřadu práce a to i o měsíc zpětně, tedy v dubnu za březen.

Více informací naleznete v letáčku: 

Solidární příspěvek


4. 4. 2022 - V uvedeném odkazu naleznete Informace k zaměstnávání ukrajinských občanů na pozici pedagogického pracovníkahttps://www.edu.cz/informace-k-moznostem-zamestnavani-ukrajinskych-obcanu-na-pozici-pedagogickeho-pracovnika/ 


1. 4. 2022 - od zítřka, tj. 2. 4. 2022 pořádá obec Sněžné kurzy češtiny. Více informací získáte na telefonním čísle: 608 658 566. Kurz se koná od 8:00 do 9:30 v Multifunkčním sále - Sněžné 55. S sebou sešit a psací potřeby. Další kurzy českého jazyka se konají například v Novém Městě na Moravě nebo ve Žďáru. Podrobnosti o těchto kurzech najdete v tomto článku v aktualitě ze dne 31. 3. 2022. 

- Přijímací řízení na střední a vyšší odborné vzdělávání a konzervatoře:

 1. Pro ukrajinské uprchlíky se lhůta pro podání přihlášek na střední školu u maturitních oborů prodlužuje do 5. dubna. Pro ostatní obory do 8. dubna. 
 2. Při přijímacím řízení se časový limit navyšuje o 25 % a přijímací zkoušky bude možné skládat v českém, anglickém a ukrajinském jazyce.
 3. doklad o splnění předchozího vzdělání může být nahrazen čestným prohlášením (prozatím)

31. 3. 2022Uprchlíci často dostali zdarma české sim karty, ale nemají k nim potřebné informace, nebo je mají v češtině. Proto jsme pro Vás připravili odkazy, na kterých mohou najít podrobnosti o svým tarifech v Ukrajinštině.

Pro Sim karty T-mobile:

https://www.t-mobile.cz/ukrajina

O2:

https://www.o2.cz/osobni/ukrajina

Vodafone:

Pokud uprchlíci dostali SIM kartu od společnosti Vodafone, je nabitá na 500 Kč. Další informace o volání na a z Ukrajiny v odkazu.

https://www.vodafone.cz/pece/aktualne/zpravy/opatreni-valka-ukrajina/

 • Od pondělí 4. dubna startují pravidelné lekce češtiny pro Ukrajince ve Žďáru nad Sázavou.  Jde o kurzy pouze pro dospělé, zdarma. Kapacita každé hodiny je 15 osob . Hlásit se můžete u paní Dagmar Siebenbergerove, tel.: +420 731 089 428. Kurzy budou probíhat každé pondělí a středu 15:30 - 17:00 v Active na Horní ulici, učebna č. 202 ((https://mapy.cz/s/catutonuno
 • Od dubna 2022 budou i v Novém Městě na Moravě pořádané kurzy českého jazyka. Kurzy mají omezenou kapacitu, proto se co nejdříve registrujte zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mKuMnKPhsRAefZRd-puH0CrGQdxJ7LZ2ZC7umrrfp9A/edit#gid=0 

Náhled obrázkuNáhled obrázku


29. 3. 2022 - Pro Ukrajince, kteří pracují v ČR jsou zde informace, na co mají nárok v případě, že pracují, ale zároveň se starají o nezletilé dítě. Informace je dostupná jak v českém, tak v ukrajinském jazyce:

Desatero pro Ukrajince pracující v ČR - česky

Desatero pro Ukrajince pracující v ČR - ukrajinsky


28. 3. 2022 - MPSV vydalo doporučení k poskytování zdravotní péče, stejně tak své doporučení k očkování vydala Česká vakcinologická společnost. Při první prohlídce kontroluje pediatr očkovací průkaz dítěte. Pokud rodiče dítěte nemohou doložit existenci očkování, přistupuje se k dítěti jako k neočkovanému a musí proběhnout přeočkování. Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je lékařská prohlídka. Dítě nelze do školky přijmout bez očkování, výjimka se vztahuje pouze na předškoláky, pro které je docházka povinná.

Více najdete zde: https://www.edu.cz/zdravotni-pece-pro-uprchliky-z-ukrajiny/ 

- Co se týká zápisu do základních škol pro ukrajinské děti, tento bude probíhat v jiný termín. Přihlášku na zápis do základní škole můžete podat od 1. června 2022 do 15. července 2022. Více informací ohledně vzdělávání naleznete na stránkách MŠMT: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-komentare-k-zakonu-lex-ukrajina-pro-oblast-regionalniho-skolstvi/#14-%C2%A7-2-p%C5%99ij%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD-k-p%C5%99ed%C5%A1koln%C3%ADmu-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-a-k-z%C3%A1kladn%C3%ADmu-vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD-odstavce-5-6 


22. 3. 2022 - Úřad práce spustil aplikaci pro maximální zjednodušení získání dávek spojených s krizí na Ukrajině. Ukrajinci nemusí chodit na úřady, spoustu věcí zařídí z mobilu. 

Вам не потрібно ходити в офіси, багато чого можна зробити з мобільного телефону чи комп’ютера: https://davkyuk.mpsv.cz/uk 


16. 3. 2022 - na konci článku naleznete informace, jak dále postupovat po ubytování ukrajinských uprchlíků ve své domácnosti/obci


11. 3. 2022 - obyvatelé Ukrajiny, kteří k nám přicházejí, nejsou zbaveni povinnosti platit odpady. Tuto povinnost může zrušit příslušná obec, přičemž se město Jihlava k tomuto kroku nechystá, město Žďár nad Sázavou o této záležitosti bude teprve jednat. Zda daná obec zrušila tuto povinnost, či nikoli, si můžete ověřit přímo na obecním či městském úřadě příslušné obce.

- Humanitární dávka - je určena pro lidi, kteří u nás hledají útočiště před válkou a má jim pomoci hlavně s úhradou základních životních potřeb. Jednorázově by měla být dávka vyplacena „automaticky“ za měsíc, ve kterém bylo uděleno speciální vízum a to ve výši 5 000,- Kč. Pro získání další pomoci se předpokládá nutnost podání jednoduché žádosti, pokud bude konkrétní situace z hlediska příjmů u někoho i nadále problematická. Humanitární dávku pak lze poskytnout až po dalších pět měsíců.

 • Zaměstnání - lidem, kterým bylo v souvislosti s konfliktem na Ukrajině uděleno speciální vízum za účelem strpění, by se zároveň podle nové legislativy přiznala stejná práva pro účely zaměstnanosti, jaké mají cizinci s trvalým pobytem na území ČR. Získali by tak práci bez toho, aby museli žádat o příslušné povolení.
 • Sociální služby a dětské skupiny – uprchlíci mohou využít sociální služby, pokud nějakou formu sociální péče potřebují. Vláda schválila také úpravu legislativy týkající se dětských skupin tak, aby v nich bylo možné pečovat i o děti z Ukrajiny, jejichž rodiče k nám prchají před válkou. I lidé bez vazby na trh práce tím získají možnost do dětských skupin umístit své děti. Cílem je pomoci se začleněním rodičů uprchlíků a jejich dětí.

8. 3. 2022 - Článek Základní informace pro uprchlíky z Ukrajiny přehledně popisuje, co dělat po příchodu do ČR, co je nutné zařídit, případně, na koho se obrátit: https://www.mesec.cz/clanky/zakladni-informace-pro-uprchliky-z-ukrajiny/.

Článek je také dostupný i v ukrajinském jazyce: https://www.podnikatel.cz/clanky/zakladni-informace-pro-uprchliky-z-ukrajiny-ukrajinsky/ 


4. 3. 2022 - advokátní komora ČR zveřejnila tabulku advokátních kanceláří, které se rozhodly pomoci Ukrajině. Stránky jsou v češtině i v ukrajinštině a v tabulce naleznete také to, jakými jazyky který advokát hovoří: https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507&fbclid=IwAR2TBX-ksOTFeumg9FSGwcfdUAt-lGIA6OOtUtbpQ-MFHb2ht7C5yt5zuNQ 

- společnost PODA nabízí po dobu migrační krize pro obyvatele z Ukrajiny internet zdarma. Pro další pomoc, zejména na Novoměstsku, rozklikněte následující odkaz: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KvT_qpsezALtpH_gug9GRUc_RT7eTF2z9hjTWKWkzGU/edit#gid=0 


3. 3. 2022 - Banka ČSOB zrušila poplatek za výběr z bankomatu při výběrech ukrajinskými kartami. Dále banka ukrajinským občanům nabízí otevření běžného účtu, který nabízí několik výhod. Jednou z nich je finanční pomoc ve výši 2 500 Kč. K účtu do 3 pracovních dnů obdrží klienti platební kartu,  mohou si zřídit jeden devizový (EUR nebo USD) účet bez poplatků za vedení i vklady hotovosti.


2. 3. 2022 - V Jihlavě vzniklo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), na adrese Tolstého 15. Přímo v tomto centru jsou poskytována 4 pracoviště: 1) Cizinecké policie, 2) Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, 3) VZP, 4) HZS kraje Vysočina. Po návštěvě KACPU má již občan Ukrajiny zařízena všechna povolení, nutná k pobytu v ČR a může se hlásit na ÚP.Jak můžete pomoci:

 • Na webu stojimezaukrajinou.cz můžou občané ČR nabídnout různé druhy pomoci a občané Ukrajiny dohledat potřebnou pomoc
 • Na pomahejukrajine.cz je možné nabídnout pomoc či dohledat dle krajů a měst, jaká konkrétní pomoc je nabízena
 • Na emailovou adresu  ukrajina@nmnm.cz je možné se ozvat s nabídkou práce a ubytování pro občany Ukrajiny na Novoměstsku.
 • Kraj Vysočina koordinuje humanitární akci v rámci kraje. Vaše nabídky na pomoc můžete zasílat na emailovou adresu: ukrajina@kr-vysocina.cz

Jak můžeme právě teď pomoci my v Portimu: 

276004767_4882388088481175_5715857530266998989_n.jpg

Nabízíme: 

 • jednorázové i dlouhodobější poradenství v oblasti péče o děti, pomoc při adaptaci a začlenění se do „běžného“ života – prostřednictvím služby Rané péče ( Portimo, o.p.s., tel: 739 035 430, email: michaela.svobodova@portimo.cz a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Portimo, o.p.s., tel: 739 957 800, email: petra.holotikova@portimo.cz) 
 • podporu komunikace a vyřizování záležitostí na úřadech – služba Občanská poradna (Portimo, o.p.s., tel: 733 510 693, email: karolina.sablikova@portimo.cz) 
 • zajištění materiální pomoci – základní potraviny, drogerie, oblečení – prostřednictvím služby Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (Portimo, o.p.s., tel: 739 957 800, email: petra.holotikova@portimo.cz) 

Na co mají lidé přicházející z Ukrajiny nárok:

 • Na základě speciálního víza, které uděluje Ministerstvo vnitra, mohou Ukrajinci žádat o všechny dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
 • Povolení k zaměstnání pro obyvatele Ukrajiny v ČR– na základě speciálního víza, vydává Úřad práce povolení k zaměstnání, je však třeba mít již domluvené zaměstnání nebo podepsanou pracovní smlouvu
 • Zdravotní pojištění pro obyvatele Ukrajiny v ČR – na základě udělení víza za účelem strpění, se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu, pojistné odvádí český stát. Zdravotnické informace pro občany Ukrajiny v ukrajinštině na tel. +420 226 20 1221 (volba č.8)
 • Ministerstvo zemědělství plánuje spuštění webových stránek o možnostech pracovního uplatnění v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Využít ji mohou i firmy nabízející práci válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Soubory ke stažení: 

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Soubory v ukrajinštině:

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace pro občany Ukrajiny, jejichž situace je ovlivněna konfliktem

Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny

Informace pro občany Ukrajiny, kteří mají na území ČR pobyt

Dovozní podmínky pro zvířata z Ukrajiny

Pomoc dětem, které z Ukrajiny přicestují samy

Seznam kontaktních asistenčních center pomoci Ukrajině

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: op@portimo.cz

Tel.: 566 688 227, 731 487 284, 733 510 693, 777 931 764


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů