image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Úvodní slovo ze zahájení konference Kvalita je vidět 2022

Úvodní slovo ze zahájení konference Kvalita je vidět 2022Konference Portimo - Kvalita je vidět 2022

Dne 29.08.2022 se konal druhý ročník odborné konference Portimo, ve které dostaly slovo všechny služby a programy naší organizace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zajímavé příspěvky s různorodou problematikou, rozhodli jsme se je přiblížit i zde v našich novinkách. Postupně se můžete těšit na jednotlivá témata služeb a prezentace, které vám přiblíží samotné Portimo jako organizaci, ale také sociální oblasti a jejich problematiku, kterou se Portimo dlouhodobě zabývá. Úvodního slova konference se ujal ředitel organizace Ing. Tomáš Pospíšil, jeho příspěvek tedy zahajuje naši sérii příspěvků z konference. Samotný příspěvek navazuje na tento úvod. 

Co dělá Portimo? 

Portimo, o.p.s. pomáhá předcházet potížím ve společnosti a řešit nesnáze lidí. Realizujeme činnosti vycházející z konkrétních potřeb z místní komunity na Novoměstsku, Bystřicku, Žďársku a Velkomeziříčsku a zvyšujeme kvalitu sociální péče s ohledem na dostupnost a potřeby občanů těchto lokalit.

Náročnost roku 2022 ve spojitosti s krizí na Ukrajině.

Při ukrajinské krizi jsme v počátku podali ruku cca 40 lidem ukrajinské národnosti, spolupracovali jsme s dalšími iniciátory a informovali o postupech a možnostech pomoci. Pořádali jsme kluby rodičů na Rané péči a Nízkoprahovém zařízení EZOP, poskytli jsme materiální pomoc na konkrétní potřeby konkrétním lidem (oblečení, apod.).

Jak se Portimo a jeho služby vyvíjí? 

Rozvíjíme stávající služby a programy Portimo a naší snahou je zajištění potřebných kapacit. Zavádíme Model excelence EFQM do organizace v rámci řízení kvality poskytovaných služeb a rozšířili jsme letos naše služby o novou činnost, a to o „aktivity pro osoby se sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením“, ke které budeme vztahovat připravované aktivity jako je Homesharing či Tým okolo dítěte směřující k osobám s postižením či osobám s PAS.

O čem je Homesharing?

Jde o sdílenou podporu, resp. péči o děti se zdravotním postižením. Vztah mezi rodiči, hostiteli a komunitou je klíčem celého projektu. Rodičům nabízí odpočinek a odlehčení od náročné každodenní péče. Umožňuje jim zařídit si běžné věci, nebo se věnovat dalším dětem. Předchází vyhoření, posiluje rodinné vztahy i celkový zdravý vývoj rodiny a dodává naději a ukazuje, že na to vše nejsou sami.

O čem je Tým okolo dítěte?

Preventivní aktivitou pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami či zdravotním postižením jsou rodiče a profesní odborníci (psycholog, logoped, fyzioterapeut, pediatr, neurolog, učitel MŠ/asistent, poradce rané péče) koordinováni k vytvoření Plánu podpory dítěte a rodiny na nejbližší období a získání celistvého pohledu na dítě a rodinu s ohledem na jejich potřeby. Vycházíme z pilotní organizace EDUCO – vymezení na rodiny s dětmi raného věku, tedy od narození do okamžiku zařazení dítěte do školy, případně do 8 až 9 let dítěte.