Drobečková navigace

Úvod > Fundraising > Projekty

Projekty

Psaní projektů patří mezi nezbytnou práci v naší neziskové organizaci. 
Bez dotací, příspěvků nebo jiných získaných finančních zdrojů bychom služby poskytovat nemohli. 

Ročně připravíme řadu projektů na nejrůznější témata, která se vztahují k naší práci. Reagujeme tak na vyhlášené grantové výzvy, ne vždy je však příslušný projekt úspěšný (poptávka ze strany poskytovatelů služeb často několikanásobně převyšuje částku, která je k dispozici). I přesto se nám podařilo u řady projektů uspět a požadované prostředky získat.

 

Projekty na rok 2019

Evropský sociální fond„Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Na daný projekt, který potrvá  od 1.6.2019 a potrvá do 31.5.2022 je poskytována finanční podpora EU.
Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země, tedy mikroregionu Bystřicko a velké části mikroregionu Novoměstsko. Cílem při práci s cílovou skupinou je zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi. Výsledkem projektu budou podpořené rodiny ohrožené vícenásobnými riziky. Jedná se o členy rodiny ve věkovém rozpětí od 15-65 let. Předpokládáme, že v  rámci projektu bude v přirozeném prostředí rodiny podpořeno 15 osob v lokalitách: Nové Město na Moravě-Drobného 301 a ubytovna Masarykova 201, Jimramov a Bystřice nad Pernštejnem a její území ORP.

Nadační fond Albert – „S EZOPem v pohybu, šetrně k přírodě“

Projekt se týká pravidelných a cílených aktivit, které se zaměřují na prevenci a práci s rizikovými dětmi a mládeží, uživateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZOP. Nabízíme uživatelům ucelený blok aktivit, které se věnují ekologickému, zdravému, na sport zaměřenému chování a finanční gramotnosti dětí a mládeže. Uspořádáme sérii tematických besed, sportovních aktivit, interaktivních výletů a dvou pobytových akci, kterými podpoříme pozitivní změny postojů a chování dětí a mládeže. Zvýšíme tak motivaci k odpovědnému chování v domácnosti i v přírodě. Veškeré aktivity budou určeny pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy.

 

Kraj Vysočina – Fond Vysočina, společný projekt Občanské poradny a Centra prevence „Jde to i bez dluhů“

Je zaměřen na prevenci kriminality v Kraji Vysočina, na zvyšování finanční gramotnosti (zejména dětí, mládeže, dospělých občanů, ale také seniorů). Finanční gramotnost vnímáme jako důležité téma, kterému se průběžně v Portimu věnujeme, ale díky projektu se na něj můžeme více a systematičtěji zaměřit.

 

Nadační fond AVAST – Leadership akademie

Projekt zaměřen na rozvoj sociální služby Raná péče, cílem projektu je cílevědomá služba raná péče, jejíž leadeři vědí, co je potřeba udělat a umějí toho dosáhnout samostatně či společnými silami

 

Nadační fond AVAST – „Společnou cestou“ (rozvoj služeb pro rodiny s dětmi s postižením)

Projekt je zaměřený na rozvoj služby Osobní asistence pro rodiny s dětmi s postižením a dobrovolnictví při Portimo, o.p.s. na území okresu Žďár nad Sázavou. Je koncipován jako program, jehož cílem je uvedenou službu a dobrovolnický program rozšířit a tím také zkvalitnit.

 

ČSOB pomáhá regionům – „Na vlně bezpečí“

Podpora Centra prevence CéPéčko a preventivních programů pro žáky a studenty ve školách.

 

AKTIPO o.s. – Sbírej toner

Podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením.