image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Sociální rehabilitace > Ke stažení > Projekty

Projekty

IROP_CZ_RO_B_C-RGB[3].png

Integrovaný regionální operační program - „Pořízení vozidel pro sociální služby Portimo“

 Projekt je zaměřen na obnovu a rozšíření vozového parku pro terénní sociální služby Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem projektu je zvýšená kvalita a efektivita těchto poskytovaných terénních služeb. Výsledkem projektu je pořízení dvou nových vozidel, díky kterým se zvýší efektivita, kvalita a dostupnost služeb. Projekt realizujeme od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2020. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

 

Psaní projektů patří mezi nezbytnou práci v naší neziskové organizaci. 
Bez dotací, příspěvků nebo jiných získaných finančních zdrojů bychom služby poskytovat nemohli. 

Ročně připravíme řadu projektů na nejrůznější témata, která se vztahují k naší práci. Reagujeme tak na vyhlášené grantové výzvy, ne vždy je však příslušný projekt úspěšný (poptávka ze strany poskytovatelů služeb často několikanásobně převyšuje částku, která je k dispozici). I přesto se nám podařilo u řady projektů uspět a požadované prostředky získat.

2021
2020

2019

Projekty na rok 2021

 

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost  – „Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.“

Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země (mikroregion Bystřicko a velká část mikroregionu Novoměstsko). Projekt realizuje od 1.9.2020 do 31.12.2022.

 Bez názvu-1.jpg

 

Evropský sociální fond - „Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Na daný projekt, který potrvá  od 1.6.2019 a potrvá do 31.5.2022 je poskytována finanční podpora EU.

 Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země, tedy mikroregionu Bystřicko a velké části mikroregionu Novoměstsko. Cílem při práci s cílovou skupinou je zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi. Výsledkem projektu budou podpořené rodiny ohrožené vícenásobnými riziky. Jedná se o členy rodiny ve věkovém rozpětí od 15-65 let. Předpokládáme, že v  rámci projektu bude v přirozeném prostředí rodiny podpořeno 15 osob v lokalitách: Nové Město na Moravě-Drobného 301 a ubytovna Masarykova 201, Jimramov a Bystřice nad Pernštejnem a její území ORP.

 Bez názvu-1.jpg

 

Integrovaný regionální operační program - „Pořízení vozidel pro sociální služby Portimo“

Portimo, o.p.s. nutně potřebovalo obnovit a rozšířit vozový park pro terénní sociální služby Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Při poskytování sociálních služeb je pro nás zásadní používání aut.  Z důvodu zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti služeb jsme pořídili dvě nová auta.

 IROP_CZ_RO_B_C-RGB[3].png

ČSOB pomáhá regionům – Prevence je lepší než léčba

Projekt je zaměřený na Centrum prevence Cépéčko. Preventivní programy nabízíme na ZŠ a SŠ i MŠ. Po spolupráci s učiteli, se snaží dvojice lektorů, pomocí kreativních postupů, vést žáky k preventivnímu přemýšlení o různých sociálně–patologických jevech.

 

Kraj Vysočina, Fond Vysočina – Celoroční aktivity handicapovaných 2021, A jedeme dál … – projekt, který nabízí kombinaci sportovních aktivit pro děti se zdravotním postižením, a to kombinaci hipoterapie a plavání.

 kraj_fond[2].jpg

Kraj Vysočina, Fond Vysočina – Prevence kriminality 2021 – Centrum prevence CéPéčko – realizujeme programy všeobecné primární prevence na školách převážně na Novoměstsku, včetně malotřídních škol ve venkovských oblastech v okrese Žďár nad Sázavou. Jedná se o tříhodinové zážitkové preventivní programy, které vedeme jak prezenční, tak online formou.

kraj_fond[2].jpg


Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, „Podpora nemluvících dětí Rané péči při Portimo, o.p.s.: 

Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby Raná péče při Portimo, o.p.s., konkrétně se jedná o podporu nemluvících dětí v rané péči.

Délka trvání projektu je předpokládané na 12 měsíců od 1.3.2020 do 31.3.2021.

Účelem příspěvku od Nadace Jistota je zajištění logopedické péče pro děti z uživatelských rodin Rané péče.

 Logo_Nadace Jistota rgb.jpg

AKTIPO o.s. – Sbírej toner

Podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením.


Projekty na rok 2020

Bez názvu-1.jpg

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost  – „Zavedení sociální služby Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené při Portimo, o.p.s.“

Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země (mikroregion Bystřicko a velká část mikroregionu Novoměstsko). Projekt realizuje od 1.9.2020 do 31.12.2022.

 

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, Individuální projekt VI“ je financován Evropskou unií.

 

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Projekt realizujeme od 1.10.2019 do 31.12.2020 a týká se sociálních služeb Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Evropský sociální fond - „Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Na daný projekt, který potrvá  od 1.6.2019 a potrvá do 31.5.2022 je poskytována finanční podpora EU.
Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země, tedy mikroregionu Bystřicko a velké části mikroregionu Novoměstsko. Cílem při práci s cílovou skupinou je zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi. Výsledkem projektu budou podpořené rodiny ohrožené vícenásobnými riziky. Jedná se o členy rodiny ve věkovém rozpětí od 15-65 let. Předpokládáme, že v  rámci projektu bude v přirozeném prostředí rodiny podpořeno 15 osob v lokalitách: Nové Město na Moravě-Drobného 301 a ubytovna Masarykova 201, Jimramov a Bystřice nad Pernštejnem a její území ORP.

 

Integrovaný regionální operační program - „Pořízení vozidel pro sociální služby Portimo“

Portimo, o.p.s. nutně potřebovalo obnovit a rozšířit vozový park pro terénní sociální služby Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Při poskytování sociálních služeb je pro nás zásadní používání aut.  Z důvodu zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti služeb jsme pořídili dvě nová auta.

 

ČSOB pomáhá regionům

Projekt je zaměřený na EZOP–nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Je tu pro všechny ve věku od 6 do 26 let, kteří mohou být ohroženi nějakou nepříznivou životní situací.

 

Kraj Vysočina, Fond Vysočina – Celoroční aktivity handicapovaných 2020, Plavání a hipoterapie s Ranou péčí II. – projekt, který nabízí kombinaci sportovních aktivit pro děti se zdravotním postižením, a to kombinaci hipoterapie a plavání.

 

Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, „Podpora nemluvících dětí Rané péči při Portimo, o.p.s.:Logo_Nadace Jistota rgb.jpg

Projekt je zaměřen na rozvoj sociální služby Raná péče při Portimo, o.p.s., konkrétně se jedná o podporu nemluvících dětí v rané péči.

Délka trvání projektu je předpokládané na 12 měsíců od 1.3.2020 do 31.3.2021.

Účelem příspěvku od Nadace Jistota je zajištění logopedické péče pro děti z uživatelských rodin Rané péče.

 

AKTIPO o.s. – Sbírej toner

Podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením.


Projekty na rok 2019

Projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, Individuální projekt VI“ je financován Evropskou unií.

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

Projekt realizujeme od 1.10.2019 do 30.9.2020 a týká se sociálních služeb Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

Evropský sociální fond„Rozšíření práce s rodinami v rámci Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Na daný projekt, který potrvá  od 1.6.2019 a potrvá do 31.5.2022 je poskytována finanční podpora EU.
Hlavním cílem projektu je uspokojit aktuální poptávku po tomto typu služby na území MAS Zubří země, tedy mikroregionu Bystřicko a velké části mikroregionu Novoměstsko. Cílem při práci s cílovou skupinou je zajištění stabilizace a funkčnosti rodin s dětmi. Výsledkem projektu budou podpořené rodiny ohrožené vícenásobnými riziky. Jedná se o členy rodiny ve věkovém rozpětí od 15-65 let. Předpokládáme, že v  rámci projektu bude v přirozeném prostředí rodiny podpořeno 15 osob v lokalitách: Nové Město na Moravě-Drobného 301 a ubytovna Masarykova 201, Jimramov a Bystřice nad Pernštejnem a její území ORP.

 

Nadační fond Albert – „S EZOPem v pohybu, šetrně k přírodě“

Projekt se týká pravidelných a cílených aktivit, které se zaměřují na prevenci a práci s rizikovými dětmi a mládeží, uživateli nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EZOP. Nabízíme uživatelům ucelený blok aktivit, které se věnují ekologickému, zdravému, na sport zaměřenému chování a finanční gramotnosti dětí a mládeže. Uspořádáme sérii tematických besed, sportovních aktivit, interaktivních výletů a dvou pobytových akci, kterými podpoříme pozitivní změny postojů a chování dětí a mládeže. Zvýšíme tak motivaci k odpovědnému chování v domácnosti i v přírodě. Veškeré aktivity budou určeny pro děti a mládež ve věku od 6 do 20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženy.

 

Kraj Vysočina – Fond Vysočina, společný projekt Občanské poradny a Centra prevence „Jde to i bez dluhů“

Je zaměřen na prevenci kriminality v Kraji Vysočina, na zvyšování finanční gramotnosti (zejména dětí, mládeže, dospělých občanů, ale také seniorů). Finanční gramotnost vnímáme jako důležité téma, kterému se průběžně v Portimu věnujeme, ale díky projektu se na něj můžeme více a systematičtěji zaměřit.

 

Nadační fond AVAST – Leadership akademie

Projekt zaměřen na rozvoj sociální služby Raná péče, cílem projektu je cílevědomá služba raná péče, jejíž leadeři vědí, co je potřeba udělat a umějí toho dosáhnout samostatně či společnými silami

 

Nadační fond AVAST – „Společnou cestou“ (rozvoj služeb pro rodiny s dětmi s postižením)

Projekt je zaměřený na rozvoj služby Osobní asistence pro rodiny s dětmi s postižením a dobrovolnictví při Portimo, o.p.s. na území okresu Žďár nad Sázavou. Je koncipován jako program, jehož cílem je uvedenou službu a dobrovolnický program rozšířit a tím také zkvalitnit.

 

ČSOB pomáhá regionům – „Na vlně bezpečí“

Podpora Centra prevence CéPéčko a preventivních programů pro žáky a studenty ve školách.

 

AKTIPO o.s. – Sbírej toner

Podpora Rané péče, dětí s mentálním postižením.