image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Konference Portimo 2022 - Raná péče

Konference Portimo 2022 - Raná péčeKonference Portimo - Raná péče

V rámci konference 2022 „Kvalita je vidět“, představila také Raná péče své aktuální téma. Jedná se o možnosti spolupráce s mateřskými školami. V článku se dočtete především o tom jaká je aktuální spolupráce s mateřskými školami v našem regionu a můžete se seznámit také s analýzou odrážející zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Na závěr článku přikládáme samotnou prezentaci přímo z Konference Portimo 2022.

Spolupráce s mateřskými školami

Rok 2022 přinesl do Rané péče mnoho témat. Od rodičů dětí se zdravotním postižením přišlo velké téma, které se věnovalo zejména mateřským školám a hledání možností, jak vzdělávat děti se zdravotním postižením. Jedná se také o děti, které mají potíže se svým vývojem a ještě třeba nemají dokončenou diagnostiku.

Rodiče z Rané péče se obraceli na své sociální pracovníky – poradce rané péče se žádostmi o informace, jak přihlásit dítě do mateřské školy, co je potřeba si vyřídit před nástupem dítěte do MŠ. Často s námi konzultovali i to, s jakým přístupem se setkali. A zde můžeme potvrdit, že skoro 90% rodičů se setkalo s vstřícným jednáním v mateřské škole a nástup dítěte do mateřské školy proběhl ke spokojenosti všech třech – rodičů, mateřské školy a dítěte. Bohužel i letos se setkalo pár rodičů s tím, že si mateřská škola nedokáže představit zapojení dítěte se zdravotním postižením v mateřské škole.

Analýza „Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“

Naneštěstí musíme souhlasit s analýzou „Zkušenosti rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“, která vyšla v březnu 2022 (odkaz http://spoluskola.cz/uploads/analyza.pdf). Je smutné, že analýza operuje s obdobím nástupu dítěte do základní školy, ale zjištěné údaje z této analýzy jsou platné z našeho pohledu i pro mateřské školy. Letos jsme se s tím setkali v poradně rané péče i ve více případech. Přesto však nechceme tento úhel pohledu používat na všechny mateřské školy. Jak je uvedeno výše, téměř většina mateřských škol přistupuje k nástupu dítěte se zdravotním postižením pozitivním způsobem. I my však víme, že byť i jedna špatná zkušenost, vrhá špatné světlo na celé odvětví.

Manuál k problematice nástupu dětí se zdravotním postižením do MŠ

I z tohoto důvodu se Raná péče rozhodla připravit materiál pro rodiče, který soustředí důležité informace směrem ke vzdělávání dítěte s podpůrnými opatřeními na jedno místo. Často zjišťujeme, že většina informací je skryta na webových stránkách různých ministerstvech nebo jejich organizací. Vnímáme jako potřebné, aby rodič měl přehled o tom, jaké jsou práva a povinnosti nejenom jeho, ale i organizace, kterou si vybral pro vzdělávání svého dítěte. Tento náš „manuál“ představí rodiči problematiku, se kterou se může setkat – jak probíhá zápis dítěte, co je to adaptační období, jaké mají zkušenosti rodiče, jak reagovat na dietu dítěte …. V současné době finišujeme a ladíme závěrečnou podobu.

Podpora pro pedagogy

Zabýváme se nejenom podporou rodičů, ale nabízíme také podpůrná setkání přímo pro pedagogy a asistenty pedagoga mateřských škol, do kterých docházejí děti z Rané péče. Tato setkání mají pozitivní přínos – stále ještě není běžná supervize pro pedagogy. Pedagogové si mohou promluvit v bezpečném prostředí mezi sebou, předávají si tipy na to, co se jim daří a hledají odpovědi na to, co jim třeba nyní dělá potíže. Setkání facilituje zkušený supervizor, který hlídá bezpečí a podporuje atmosféru důvěry. V říjnu 2022 chystáme další setkání a těšíme se na nová témata, která přispějí k lepšímu porozumění mezi rodiči, pedagogy a dětmi.

Věříme, že každé dítě má možnost využívat běžnou mateřskou školu a těší nás role průvodců rodin, které se vydali na tuto cestu. Zajímá vás toto téma? Přikládáme naši prezentaci a sledujte naše webové stránky.

Bc. Michaela Svobodová, DiS. 

tel.: 739 035 430

email: michaela.svobodova@portimo.cz

RP_2022_ Spolupráce s mateřskými školami.pptx