image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Konference Portimo 2022 - Sociální rehabilitace

Konference Portimo 2022 - Sociální rehabilitaceKonference Portimo - Sociální rehabilitace

V rámci Konference Portimo, o.p.s., která se konala dne 29.8.2022 jsme vám již přinesli několik článků. Dalším z nich je příspěvek služby Sociální rehabilitace na téma "Podpora zdravotně znevýhodněných při získávání práce a podpora v zaměstnání".  

Vedoucí služby Bc. Lenka Hrubešová, DiS. představila náplň, cílovou skupinu a lokalitu působení služby, dále se zaměřila na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen OZP).  

Důležitým bodem příspěvku bylo vysvětlení a definování pojmů a zkratek jako je OZP, invalidita či chráněný trh práce a upozornění na mýty, díky kterým OZP nechtějí být zaměstnaní (např. přetrvává názor, že lidé s invalidním důchodem nemohou být zaměstnaní nebo přijdou o důchod). 

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Podpora osob se zdravotním postižením je v ČR řešena programem úřadu práce Aktivní politika zaměstnanosti a také podporou zaměstnavatelů OZP a dále sociálními službami, např. sociální rehabilitací (SR). Na názorném schématu vedoucí služby vysvětlila tyto způsoby podpory a rozlišila je v časovém kontextu.  

 

 KSR.png

V Sociální rehabilitaci Portimo, o.p.s. je podpora OZP poskytována jednak formou nácviků pracovních dovedností a jednak tréninkem na cvičných pracovištích.  

Nácviky pracovních dovedností probíhají individuální nebo skupinovou formou, pracovník sociální rehabilitace při nich zjišťuje možnosti a dovednosti klienta. Ty má pak klient možnost trénovat na cvičných pracovištích, kterými jsou Ekocentrum Rojko, Hračky Rajská, Pekárna Slonkovi, Bezobalík, Minizoo Šacl a Novoměstská kulturní zařízení.  

Služba také poskytuje podporu k zaměstnání klienta, buď při hledání vhodné práce nebo přímo na pracovišti. Sociální rehabilitace již pomohla ke vzniku 3 pracovních poměrů a snaží se o zapojení dalších zaměstnavatelů z Novoměstska. Pracovnice služby proto sestavily manuál, kde pro zaměstnavatele popsaly nejen výhody zaměstnávání OZP, jako je např. sleva na dani, ale i výhody, které plynou z odebírání výrobků a služeb od firem na chráněném trhu práce, např. náhradní plnění. 

Na konci prezentace vedoucí služby shrnula činnosti služby během roku a představila novinky a směřování služby v dalších měsících.  

Konference Sociální rehabilitace

Významným počinem byla únorová online konference pořádaná službou na téma “Úloha Sociální rehabilitace při zapojování lidí se zdravotním postižením do běžného života”. Zde vystoupili s příspěvky nejen zástupci sociálních služeb a školských zařízení kraje Vysočina, ale i zastupitelé Nového Města na Moravě. Každý představil svoje zkušenosti při zapojování OZP a všichni se shodli na významné úloze sociální rehabilitace a potřebě další spolupráce.  

Iniciativa Sociální rehabilitace při dalších aktivitách

Sociální rehabilitace Portimo o.p.s. také iniciovala vznik pracovní skupiny sociálních rehabilitací z kraje Vysočina. Během roku proběhla již tři společná setkání, díky kterým dochází ke zlepšování kvality při poskytování služby.  

S klienty služba SR v březnu připravila Bazárek pro místní obyvatele s tím, že výtěžek půjde na podporu této služby. Nakonec oblečení nabídli lidem z Ukrajiny, aby tak pomohli v nouzi těm, kteří to nejvíc potřebovali. Bazárek se bude určitě opakovat, protože cirkulace a šetrné využívání zdrojů je jednou ze zásad organizace.   

Sociální rehabilitace začala spolupracovat s místním spolkem Šance sdružujícím rodiny se zdravotně postiženým dítětem. 

V Novém Městě na Moravě se připravuje otevření sociálního podniku PeruTě a naše služba byla přizvána ke spolupráci při provozu. 

Od ledna dojde k rozšíření služby o pobočky ve Žďáře nad Sázavou a Bystřici nad Perštejnem. Od roku 2023 začne SR Portimo o.p.s. poskytovat službu i v terénní formě, a to znamená, že budeme moci vést klienty i v jejich přirozeném prostředí a doprovázet je v rámci jejich zakázky.  

Bc. Lenka Hrubešová, DiS.

tel.: 606 346 667

email: lenka.hrubesova@portimo.cz