image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Odborná praxe jako příležitost k osobnímu růstu

Odborná praxe jako příležitost k osobnímu růstuDatum konání:
2.11.2021

Důležitá informace:

Pro rok 2024 máme tři volná místa na praxi o délce 10 pracovních dní. Těšíme se na vás. M. Svobodová (15. 12. 2023))

Již několik let umožňujeme zájemcům o odbornou praxi aktivní účast na činnostech rané péče. Každý rok nás osloví několik studentů vyšších odborných škol nebo vysokých škol se zaměřením na sociální práci nebo speciální pedagogiku se žádostí o poskytnutí odborné praxe.

Obor rané péče je velmi komplexní a je nezbytně nutné, aby pro odpovídající výkon na pozici „poradce rané péče“ měl zaměstnanec dostatek znalostí a dovedností nejenom ze sociální práce, ale i ze speciální pedagogiky. Poradce rané péče provází rodinu v náročném období, kdy rodina zjišťuje, že jejich dítě má potíže se svým vývojem a hledá způsoby, jak toto dítě podpořit. Rodina se obrací na svého poradce a konzultuje s ním to, jak má přistupovat k dítěti, jak s ním mohou rodiče i sourozenci vhodně komunikovat, zda mají upravit svůj výchovný styl...

Sama za sebe si představuji pozici poradce rané péče jako velikou „stonožku“, kdy každá noha směřuje do jiné poradenské oblasti. Sociální práce, sociální politika státu, speciální pedagogika, alternativní komunikace, orientace ve školském systému podpůrných opatření, základní znalosti z lékařského prostředí, … V tomto všem by se měl poradce snadno orientovat, případně vědět, kde potřebné informace najde a umět je rodičům někdy i „přeložit“ z „úředniččiny“ do „češtiny“.

Odborná praxe je pro studenta příležitost rozšířit si obzory, a zároveň si prakticky vyzkoušet, zda vybraná sociální služba se svým okruhem osob je to, co daný student hledá. Pro organizaci je praxe studenta možností, jak posílit své dobré jméno a ověřit si, že pracovníci jsou schopní předávat své zkušenosti dalším osobám. Další vítanou příležitostí pro organizaci je získání perspektivních uchazečů o zaměstnání.

Jako vedoucí služby vítám zájem praktikantů o praxi v rané péči. Vzhledem k charakteru rané péče dáváme přednost zájemcům o dlouhodobou praxi.  Pro předání zkušeností a seznámení se službou vidíme jako optimální rozsah minimálně 10 dní. Za týden (40h) můžeme praktikantovi předat základní informace o službě, umožníme mu kontakt s uživateli služby, ale vše se děje pouze v základní - velmi stručné - rovině. Na zpětnou vazbu, přípravy, individuální plánování a sdílení dobré praxe s praktikantem v pěti dnech nezbývá čas. Vítané jsou praxe v délce cca kalendářního měsíce.

Jak probíhá odborná praxe u nás? Napište nám, zavolejte a požádejte o odbornou praxi. Domluvíme si osobní schůzku, kdy se seznámíme a vyjasníme si naše očekávání od praxe. Osobní setkání je pro nás důležité, s uživateli služby máme velmi dobré vztahy založené na důvěře a vzájemném pochopení . A totéž vyžadujeme i od praktikantů. Chceme poznat zájemce o praxi a získat jistotu, že danou osobu můžeme provázet po celou dobu praxe. Následně se můžeme domluvit na uzavření kontraktu (formou Smlouvy o poskytnutí odborné praxe). 

První den praxe věnujeme seznámení s pracovištěm, jeho metodickými materiály a konzultací nad výstupem z praxe. Ukážeme si portfolio a provozní řád služby s důrazem na nejdůležitější metodické materiály. Domluvíme se na tom, jak bude probíhat harmonogram pro první týden. Jako vedoucí služby chci slyšet od studenta, na co se chce v průběhu praxe nejvíce zaměřit. Odpovědi bývají různé – poznat styl práce s dětmi se zdravotním postižením, komunikace s rodiči, alternativní a augmentativní formy komunikace, získat náhled na téma své závěrečné práce… Představě praktikanta se snažíme vyjít vstříc a zařadit mu i činnosti, které si chce vyzkoušet.

Zbylé dny odborné praxe věnujeme převážně přímé činnosti s uživateli služby formou konzultací v rodině, a také přípravou na ně. Uživatelé služby dopředu vědí o přítomnosti studenta a mohou jeho přítomnost odmítnout. Je to jejich právo a my jej respektujeme.

Student si postupně vyzkouší práci s přípravou materiálů pro konkrétní dítě, softwarové programy BoardMaker/Symwriter a další, chystá s námi pomůcky, studuje Osobní spis, vymýšlí pro dítě vhodné cílené činnosti. Pomáhá nám také částečně s administrativou – zkouší si cvičné záznamy z konzultací, připravuje a zapisuje poradenské činnosti. Vždy nás má s kolegyní k dispozici pro konzultace. Pokud nám část činností odpadne, např. uživatel zruší konzultaci pro nemoc – domlouváme se na domácím samostudiu – doporučíme ke shlédnutí zajímavé dokumenty s tématem života lidí se zdravotním postižením, nabídneme čtivé knihy. K těmto samostudijním úkolům se také vracíme – nenecháme je bez reflexe a zpětné vazby. Student se může zeptat na různá témata – chceme, aby s námi mluvil a ptal se na vše, co mu přijde zajímavé. Aktivita studenta je dobrá i pro nás pracovníky – nutí nás zamýšlet se na situace z různých rovin a často nás přivede i k dalšímu nápadu, jak dále nabízet podporu směrem k uživatelům služby.

Když jsem já byla praktikantem tak jsem nesnášela praxe, kdy jsem musela dělat zbytečnou práci – např. zakládat spisy do archivu, přepočítávat zásoby, umývat nádobí v domově s pečovatelskou službou, zvedat telefony. A že těch praxí bylo… Až ve vyšších ročnících už jsem se dostala k nějaké sociální práci s uživateli služby. Bylo mi moc líto mého času, který jsem na některých praxí strávila. Pevně doufám, že toto už současní praktikanti nezažívají na svých praxích. Tyto zkušenosti mě vedly k tomu, že praxe na našem pracovišti mají svůj protokol. Student u nás:

  • vykonává odborné činnosti za dohledu sociálního pracovníka;
  • je plnohodnotným členem pracovního týmu;
  • účastní se všech aktivit služby včetně supervizí;
  • má podporu ze strany pracovníků;
  • má k dispozici všechny zdroje (odbornou knihovnu, časopisy, lidské zdroje, vybavení).

Student na konci praxe zpracovává písemný výstup, který zůstává v organizaci. Vedoucí služby mu na oplátku vystaví slovní písemné hodnocení, kde podrobně zhodnotí praxi. Toto hodnocení podává ucelený obraz o aktivitě studenta a může být pro školu důležitým vodítkem pro hodnocení studenta. Tento způsob hodnocení považuji za adekvátní aktivitě studenta. On nám pomáhá svou činností a sociální služba si jeho práce váží. Je pro nás pracovníky potěšením sledovat, jak si student osvojuje nové dovednosti a zkouší je uplatňovat při dalších kontaktech s uživateli služby. Již máme několik zpětných vazeb od garantů odborného vzdělávání ze škol, které kladně hodnotily zpracované písemné hodnocení.

Na závěr připojuji ještě několik vět ze závěrečných hodnocení studentů z posledních dvou let:

Studentka Masarykovy univerzity v Brně:

„Než jsme jely na konzultaci k holčičce s poruchou autistického spektra, měla jsem možnosti ji zažít v situaci, kdy se nevyužívaly techniky, které u ní fungují. Holčička působila jako „nevychované dítě“. Následně jsem ji na konzultaci viděla, jak pracuje s komunikačními pásy. Vydržela sedět u stolečku, udržela pozornost, byla to příjemná spolupráce. Díky této zkušeností vím, že raná péče a metody v ní používané mají smysl, velký smysl.

 

Studentka Vysoké školy polytechnické v Jihlavě:

„Pro své další studium si z této praxe odnáším určitě nové zkušenosti či přímou práci s dítětem se zdravotním postižením, s čímž jsem se dosud nesetkala.“

 

Studentka Vyšší odborné školy v Jihlavě:

„Ujistila jsem se, že jsem si vybrala správnou školu, tudíž i správné budoucí povolání – sociální pracovník.“

 

Malá statistika:

Počet odborných praxí v roce 2020:                        2

Počet hodin odborné praxe v roce 2020:              250h

Počet odborných praxí v roce 2021:                        2

Počet hodin odborné praxe v roce 2021 :              130h

 

Bc. Michaela Svobodová, DiS.

vedoucí služby raná péče

 

Aktualizováno: 15. prosince 2023, M. Svobodová (vedoucí služby)