image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Rok 2023 v Občanské poradně

Rok 2023 v Občanské poradněV roce 2023 se na Občanskou poradnu obrátilo při řešení svých životních situací 514 osob, se kterými proběhlo celkem 879 konzultací a bylo zodpovězeno 2 089 dotazů dle kategorií služeb občanských poraden. 

Nejčastěji zastoupenou oblastí poradenství byla finanční problematika, ve které jsme nejčastěji řešili problémy související se zadlužením, exekuce a otázky související s tímto tématem,  insolvence - od posouzení podmínek pro vstup do insolvence, přes sepsání insolvenčního návrhu a odeslání k insolvenčnímu soudu až po řešení otázek týkajících se již samotného průběhu insolvenčního řízení a vysvětlování dokumentů zaslaných soudem, pomoc s přípravou podkladů pro insolvenčního správce aj. Druhou nejčastější oblastí poradenství bylo rodinné právo, kdy jsme s uživateli nejčastěji řešili otázky týkající se rozvodu, výživného, úpravy poměrů k nezletilým dětem a výživného. Na třetím místě se umístilo pracovní právo, kde byly nejčastěji řešeny práva zaměstnanců, pracovní podmínky, ukončení pracovního poměru, dovolené a pracovní smlouvy. K dalším častým oblastem poradenství za rok 2023 patřilo občanské právo, sociální dávky a bydlení.

V roce 2023 byla občanské poradně prodloužena akreditace na sepisování insolvenčních návrhů a bylo sepsáno a odesláno k insolvenčnímu soudu 17 insolvenčních návrhů.

Pracovnice poradny uspořádaly celkem 15 přednášek pro střední školy, klienty a pracovníky jiných sociálních služeb a rodinných center. Přednášky proběhly např. na Střední škole zdravotní ve Žďáře nad Sázavou, na SOU v Novém Městě na Moravě, v rodinném centru Srdíčko, v nízkoprahovém zařízení Nadosah, v Kopretině v Bystřici nad Pernštejnem a v Novoměstských sociálních službách.

V průběhu celého roku se pracovnice účastnily školení, supervizí a pracovních skupin. Celkem absolvovaly více než 200 hodin vzdělávání. Školení probíhaly jak v poradenských oblastech, tak v tématech týkajících se práce s klientem a komunikace. Z oblastí poradenství byly poradkyně proškoleny v následujících tématech: Exekuce a exekuční řízení, Dávky státní sociální podpory, Pracovní právo – aktuality, Průběh dědického řízení, Role finančního arbitra v ochraně spotřebitele, Exkurz do trestního řízení se zaměřením na oběti domácího násilí, Ochrana spotřebitele se zaměřením na energetická odvětví, Novinky v insolvenci, Ochrana obydlí v mimořádných situacích a Vybrané otázky z nájmu bytu.

V případě, že potřebujete pomoci s řešením Vaší životní situace, se na nás neváhejte obrátit: 

☎ 733 510 693, 731 487 284, 777 931 764

 op@portimo.cz