Drobečková navigace

Úvod > Osobní asistence > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce o službu osobní asistence

Osobní asistence je registrovaná sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Portimo, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Registrace sociální služby Osobní asistence: Krajský úřad v Jihlavě, dne 18.6.2007 č.j. KUJI 41148/2007, Sp.z.: OSVZ 1037/2007 .

Naše poslání:

Pomáháme lidem zvládnout úkony běžného života tak, aby je jejich znevýhodnění omezilo co nejméně. Provázíme je při jejich aktivitách v jejich přirozeném prostředí. 

Komu můžeme pomoci:

Okruhem osob, pro které je sociální služba osobní asistence určena (cílová skupina), jsou děti od tři let věku, dospělí a senioři se sníženou nebo zcela omezenou soběstačností. Jedná se o osoby s chronickým onemocněním, zdravotním postižením (tělesným, mentálním, smyslovým), s obtížemi spojenými s věkem.

Co je našim cílem:

 • Aktivní a samostatný život a uživatele v jeho domácím prostředí
 • Důstojné soužití uživatele a pečující rodiny
 • Rodiny s podporou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením

S čím pomáháme:

 • S péčí o vlastní osobu a při osobní hygieně
 • Pomáháme s běžným úklidem domácnosti a zajištěním nákupů
 • Doprovázíme - např. na úřady, k lékaři, do školy, na nákupy
 • Pomáháme realizovat zájmy a koníčky
 • Poradíme - např. jak získat kompenzační pomůcky, dávky, další služby

Zásady, kterými se řídíme:

Zachování aktivního života v domácím prostředí – Osobní asistence je prováděná za účelem aktivizace uživatelů a udržení běžných aktivit.

Respekt k režimu dne a chodu domácnosti – Osobní asistence je realizována v čase, kdy uživatel potřebuje podporu.

Spolupráce s rodinou uživatele – Potřeby uživatele jsou naplňovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami ve prospěch uživatele i pečujících osob.

Kdy službu poskytujeme:

Služba osobní asistence je poskytována dle individuálních potřeb uživatele v závislosti na personální kapacitě služby.

Úhrada za službu:

Služba osobní asistence je hrazená uživateli. Výše úhrady je 110 Kč/hod. služby v pracovní dny a 130 Kč/hod. služby o víkendech či svátcích. 

Uživatel služby, který má přiznaný příspěvek na péči III. stupně a potřebuje službu osobní asistence s časovou dotací převyšující 120 hodin za měsíc a uživatel služby se IV. stupněm příspěvku na péči vyžadující službu osobní asistence s časovou dotací vyšší než je 166 hodin za měsíc, může ze sociálních důvodů požádat o snížení této částky. Více informací poskytne vedoucí služby.

Podmínky poskytování služby:

 • Služba osobní asistence je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Uživatelé mají právo na bezpečnou a kvalitní službu poskytovanou v souladu se zákonnými předpisy.

Uživatelé mají povinnost:

 • Hradit za služby řádně a včas.
 • Zajistit podmínky pro poskytování služby v domácnosti včetně potřebných kompenzačních pomůcek.

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

levybuttton_pomoc.jpg