image
image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co děláme > Osobní asistence > Chci službu využívat

Informace pro zájemce o službu osobní asistence

Osobní asistence je registrovaná sociální služba poskytovaná obecně prospěšnou společností Portimo, a to dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Registrace sociální služby Osobní asistence: Krajský úřad v Jihlavě, dne 18.6.2007 č.j. KUJI 41148/2007, Sp.z.: OSVZ 1037/2007 .

Naše poslání

Pomáháme lidem zvládnout úkony běžného života tak, aby je jejich znevýhodnění omezilo co nejméně. Provázíme je při jejich aktivitách v jejich přirozeném prostředí.

Komu můžeme pomoci

Dětem od tří let věku, dospělým a seniorům, kteří potřebují pomoc druhých z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vyššího věku a kteří žijí v okrese Žďár nad Sázavou.

Co je našim cílem

 • Uživatel zůstává v přirozeném prostředí
 • Důstojné soužití uživatele a pečující rodiny
 • Rodiny podpoření v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením

S čím pomáháme

 • S péčí o vlastní osobu a při osobní hygieně
 • Pomáháme s běžným úklidem domácnosti a zajištěním nákupů
 • Doprovázíme - např. na úřady, k lékaři, do školy, na nákupy
 • Pomáháme realizovat zájmy a koníčky
 • Poradíme - např. jak získat kompenzační pomůcky, dávky, další služby

Zásady, kterými se řídíme

 • Zachování aktivního života v domácím prostředí – Osobní asistence je prováděná za účelem aktivizace uživatelů a udržení běžných aktivit.
 • Respekt k režimu dne a chodu domácnosti – Osobní asistence je realizována v čase, kdy uživatel potřebuje podporu.
 • Spolupráce s rodinou uživatele – Potřeby uživatele jsou naplňovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami ve prospěch uživatele i pečujících osob.

Kdy službu poskytujeme

Služba osobní asistence je poskytována dle individuálních potřeb uživatele v závislosti na personální kapacitě služby.

Úhrada za službu

Služba osobní asistence je hrazená uživateli. Výše úhrady je 130 Kč/hod. služby poskytnuté v pracovní dny, o víkendech či svátcích.

Uživatel služby, který má přiznaný příspěvek na péči III. stupně a potřebuje službu osobní asistence s časovou dotací převyšující 120 hodin za měsíc a uživatel služby se IV. stupněm příspěvku na péči vyžadující službu osobní asistence s časovou dotací vyšší než je 166 hodin za měsíc, může ze sociálních důvodů požádat o snížení této částky. Více informací poskytne vedoucí služby.

Podmínky poskytování služby

 • Služba osobní asistence je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Uživatelé mají právo na bezpečnou a kvalitní službu poskytovanou v souladu se zákonnými předpisy.

Uživatelé mají povinnost

 • Hradit za služby řádně a včas.
 • Zajistit podmínky pro poskytování služby v domácnosti včetně potřebných kompenzačních pomůcek.

Kontaktujte nás

Portimo, o.p.s. - Osobní asistence, Výhledy 526, 592 31 Nové Město na Moravě (sídlo služby)

(adresa pro korespondenci: Portimo, o.p.s. - Osobní asistence, Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě)

mobil: +420 733 747 069

email: oa@portimo.cz, ladislava.sablikova@portimo.cz

vedoucí služby: Ladislava Sáblíková