Drobečková navigace

Úvod > Osobní asistence > Základní informace o službě

Veřejný závazek

Naše poslání

Pomáháme lidem zvládnout úkony běžného života tak, aby je jejich znevýhodnění omezilo co nejméně. Provázíme je při jejich aktivitách v jejich přirozeném prostředí.

 

Komu můžeme pomoci

Služba je určena lidem od tří let věku žijícím v okrese Žďár nad Sázavou, kteří potřebují pomoc druhých z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vyššího věku.

 

Co je našim cílem

  • Uživatel zůstává v přirozeném prostředí
  • Důstojné soužití uživatele a pečující rodiny
  • Rodina podpořená v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením

 

 Zásady, kterými se řídíme

  • Zachování aktivního života v domácím prostředí – Osobní asistence je prováděná za účelem aktivizace uživatelů a udržení běžných aktivit.
  • Respekt k režimu dne a chodu domácnosti – Osobní asistence je realizována v čase, kdy uživatel potřebuje podporu
  • Spolupráce s rodinou uživatele – Potřeby uživatele jsou naplňovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami ve prospěch uživatele i pečujících osob.

 

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita terénní formy služby je 8 uživatelů (maximální okamžitá kapacita kolísá v časech a pracovních dnech).

Služba je poskytována nepřetržitě s maximální týdenní hodinovou kapacitou 321 hodin.