Drobečková navigace

Úvod > Osobní asistence > Veřejný závazek

Veřejný závazek

Poslání

Pomáháme lidem zvládnout úkony běžného života tak, aby je jejich znevýhodnění omezilo co nejméně. Provázíme je při jejich aktivitách v jejich přirozeném prostředí. 

Okruh osob

Služba je určena lidem od tří let věku žijícím v okrese Žďár nad Sázavou, kteří potřebují pomoc druhých z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vyššího věku.

Cíle

  • Aktivní a samostatný život uživatele v domácím prostředí
  • Důstojné soužití uživatele a pečující rodiny
  • Rodiny s podporou v péči o dítě nebo dospělého se zdravotním postižením

Zásady

Zachování aktivního života v domácím prostředí – Osobní asistence je prováděná za účelem aktivizace uživatelů a udržení běžných aktivit.

Respekt k režimu dne a chodu domácnosti – Osobní asistence je realizována v čase, kdy uživatel potřebuje podporu

Spolupráce s rodinou uživatele – Potřeby uživatele jsou naplňovány ve spolupráci s rodinnými příslušníky a blízkými osobami ve prospěch uživatele i pečujících osob.

  

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita terénní formy služby je 8 uživatelů (maximální okamžitá kapacita kolísá v časech a pracovních dnech)

Služba je poskytována nepřetržitě s maximální týdenní hodinovou kapacitou 321 hodin.