image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > Dluhy a jak je řešit?

Dluhy a jak je řešit?Dostali jste se do dluhové pasti a nevíte, jak se z ní vymanit? Chcete zjistit, kolik závazků máte, ale nevíte kam se obrátit? Připravili jsme pro vás stručný přehled o tom, kde zjistit počet svých závazků a jaké jsou možnosti řešení dluhové pasti.

Se vším uvedeným Vám může pomoci naše Občanská poradna. Proto se na nás neváhejte obrátit.

Kde zjistím dluhy?

Bohužel v České republice stále neexistuje centrální databáze všech dluhů. Pokud dlužník skutečně neví, kolik závazků má a chce všechny zjistit, musí závazky mapovat u více zdrojů:

 • Centrální evidence exekucí (pošta, ceecr.cz)
 • Bankovní registr klientských informací (www.cbcb.cz)
 • Nebankovní registr klientských informací (www.cncb.cz)
 • Solus (solus.cz)
 • Výpis z občanskoprávních řízení (příslušný okresní soud)
 • Finanční úřad
 • Česká správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovna
 • Oslovení poskytovatelů (mobilní operátor, poskytovatel energií, obce)

 

Deset kroků jak postupovat, když mám dluhy:

 • Buďte aktivní
 • Začněte dluhy splácet, ne navyšovat
 • Udělejte si seznam dluhů
 • Dejte dluhům priority podle důležitosti
 • Domluvte si splátkové kalendáře u věřitelů
 • Udržujte pravidelný kontakt s věřiteli
 • Důležitou podporu a pomoc najdete u svých nejbližších – nebojte se svěřit
 • Připravte si domácí rozpočet
 • Hledejte možnosti pro zvýšení příjmů
 • Vyhledejte pomoc

Jak předejít zadlužení?

 • Půjčujte si jen u spolehlivých společností (bankovní x nebankovní půjčky)
 • Porovnejte si návrhy smluv (více společností – kde vám vyjde půjčka nejvýhodněji)
 • Neberte si další půjčky
 • Přebírejte poštu
 • Nečekejte, že se situace vyřeší sama
 • Nespoléhejte, že se věřitel nebude domáhat svých práv
 • Nespoléhejte na to, že se věřitel sám ozve, není to jeho povinnost
 • Nepřistupujte na návrhy věřitele, u kterých víme, že nejsme schopni je splnit

wallet-g1b9d81985_1920.jpg

 Možnosti řešení dluhů:

Vždy je nejdůležitější s věřiteli komunikovat. Pokud nastane situace, kdy dlužník nemá dostatek prostředků na uhrazení splátky, je velmi důležité ihned kontaktovat věřitele a sdělit mu tuto informaci. Většina věřitelů je ochotna se s dlužníkem domluvit například na snížené splátce, nebo alespoň na odkladu splátky.

Může se ale stát, že dluh nebyl splácen po delší dobu a z původního dluhu je mnohem vyšší dlužná částka. V tomto případě je opět velmi důležitá komunikace s věřitelem. Mnozí věřitelé umožňují dluh splácet formou tzv. splátkového kalendáře. Naše poradna má k dispozici vzor žádosti o splátkový kalendář a v případě potřeby může pomoci se sepsáním této žádosti.

V mnohých případech dlužník své závazky nesplácí tak dlouho, že věřitel podá návrh na zahájení exekučního řízení. To, zda je, či není daný závazek vymáhán exekučně, lze zjistit právě skrze výpis z centrální evidence exekucí. Pokud má na sebe dlužník vedenou exekuci, může exekutor postihnout jeho příjem, tzv. obstavení účtu dlužníka, případně i přikázání pohledávky z účtu manžela, mobiliární exekuce – zabavení majetku a v případě, že se jedná o dlužné výživné, pozastavení řidičského průkazu dlužníka.

V případě, kdy je dluh vymáhán exekučně, i zde je velmi důležité s exekutorem komunikovat. S většinou exekutorů se dá dohodnout například na splátkovém kalendáři.

Pokud dlužník nemá dostatečný příjem na jakékoli hrazení exekucí, lze podat žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost, případně žádost o odklad exekuce.

Další možností, jak řešit exekuce, je Milostivé léto. To probíhalo od října 2021 do ledna 2022 a předpokládá se, že na podzim tohoto roku proběhne znovu. Podstatou milostivého léta je uhrazení jistiny, tedy dlužné částky, a poplatku exekutorovi, který činil 907,50 Kč. Následně je dlužník zbaven povinnosti hradit náklady exekuce a úroky z prodlení.

Oddlužení, insolvence

Pokud má dlužník více závazků v takové výši, že je zde mizivá šance na uhrazení dlužných částek, je zde možnost oddlužení.

Délka oddlužení:

 • Tříletá lhůta – pouze pro starobní důchodce, invalidní důchodce a pro osoby, které za tři roky zaplatí 60% a více svých závazků.
 • Pětiletá lhůta – pro všechny ostatní, kteří splní zákonné podmínky oddlužení

Základní zákonné podmínky pro povolení oddlužení:

 • Dlužník musí mít minimálně 2 věřitele
 • Závazky musí být minimálně 30 dní po splatnosti
 • Dlužník musí být schopen měsíčně hradit zákonem stanovenou částku
 • Dlužník si musí zajistit takový příjem, který odpovídá jeho možnostem a schopnostem

Nespornou výhodou oddlužení je, že po ukončení oddlužení, pokud dlužník po celou dobu řádně plní podmínky stanovené zákonem, je dlužník zbaven zbytku dluhů.

 

 

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit: op@portimo.cz

Tel.: 566 688 227, 731 487 284, 733 510 693

 

Můžete nás kontaktovat také na našich nových Facebookových stránkách: https://www.facebook.com/Ob%C4%8Dansk%C3%A1-poradna-Portimo-109637711733335