image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Novinky > O.T.A., PAS a RP

O.T.A., PAS a RPO.T.A. a PAS a RP

 U nás v sociální službě raná péče se věnujeme rodinám, kde mají rodiče pochybnosti o správném vývoji svého dítěte. Někdy se na nás obrátí rodiče těsně po prohlídce u svého pediatra s tím, že jim špatně vyšel nějaký dotazník. Popovídáme si a zjistíme, že dotazník už potvrzuje to, o čem už rodiče nějakou dobu přemýšlí. Třeba se jim dítě nedívá do očí, když něco chce. Třeba nechce mluvit, rovná si hračky pořád stejným způsobem nebo se při každém nesplněném požadavku začne zlobit a nedaří se ho utišit. Rodiče hledají cesty, jak se domluvit s dítětem, zkouší různé rady ze svého okolí nebo internetu. Vyroste z toho dítě? Budeme čekat? Nebo se vydáme cestou hledání něčeho, co dítě bude moci trénovat? Věřím, že to není snadné rozhodování vybrat si, co bude dál.

A co teď s tím? V rámci rané péče jezdíme za dětmi přímo domů, děti se na nás těší - vozíme jim hračky a pomůcky, které neznají. Formou hry zkoušíme nacvičit nové dovednosti a schopnosti. Rodiče zapojujeme do těchto činností a jenom díky jejich cvičení se daří dítěti osvojit si nějakou novou dovednost.

 

Než se však pustíte do dalšího čtení:

Nečekejte na to, zda vaše dítě bude mít nebo nebude mít stanovenou diagnózu. Na diagnózu z okruhu PAS se čeká klidně i tři čtvrtě roku. A to je velmi dlouho. Raná péče je tu pro vás, rády se vám budeme věnovat (třeba jen několik měsíců nebo i více let).

 

O.T.A. metodu používáme při našich činnostech s dětmi už třetím rokem. V roce 2018 a 2019 jsme zahájily intezivní trénink pod vedením Centra terapie autismu. Absolvovali jsme kurzy, zapojily se do nácviků s dětmi pod dohledem a vedením terapeuta, jezdily jsme na náhledy individuální práce i na týdenní intenzivní pobyt ("tábor") s dětmi. Používáme základní prvky této metody a s těmi seznamujeme rodiče. Pokud se rodičům tento styl práce líbí, doporučujeme možnost prohloubit terapii v tomto centru. Máme velké štěstí, že na Vysočině jej máme poblíž - v Havlíčkově Brodě.

O letních prázdninách jsme jsme strávily týden na táboře s tímto centremi. Dětí bylo dvacet a strávily jsme s nimi týden v Jánských Lázní. Většinu dětí jsme znaly z prvního pobytu a bylo pro nás velké - příjemné - překvapení, jaké udělaly děti pokroky. Celý týden jsme si procvičovaly metodický přístup O.T.A. a při vedení terapeuty jsme si uvědomovaly, co se nám daří a v čem se dále můžeme zlepšovat. Týden byl náročný, ale přijely jsme zpět s novými zkušenostmi a nápady, jak i nadále přinášet prvky O.T.A. do cílených činností s dětmi.

 Jak vypadá O.T.A. u nás?

  • používáme při komunikaci s nimi třetí osobu: "Míša má radost, že Petr sedí v klidu." Tento prvek umožňuje dětem lepší porozumění. Hned ví, že mluvíme na ně a ne na kamaráda vedle.
  • oceňujeme děti, hned, jak se jim něco podaří: "Hezky čekáš." Může se zdát, že pořád děti za něco chválíme, ale díky vyzdvihování toho, co se jim daří se posiluje žádoucí chování dítěte.
  • ukazujeme dítěte vzorce chování, které od něj ostatní dospělí vyžadují. Dítě si je postupně osvojuje a jeho afekty se zmírňují či ustupují. My jako průvodci dětí (rodiče i lidé okolo) nemusíme v dítěti vyvolávat stud za jeho někdy nevyzpytatelné (a pro okolí nepříjemné) chování. Pro dítě to taky není příjemné, když mu druhý pořád říká, co dělá špatně ("Nekřič.", "Neházej to na zem.", "Nech to tam.", "Dávej pozor.").
  • snažíme se vyvarovat nekonkrétní pochvaly ("ty jsi šikulka") nebo pokynu ("dávej pozor"). Dítě z těchto vět nepozná, co dělá nebo nedělá dobře. "Šikulka" je velmi nešťastná forma pochvaly, za co je dítě "šikulka"? Ale když řekneme: "Jééé, takovou vysokou věž jsi postavil.", "Petřík má ale krásný obrázek, moc se mi líbí." A z druhého soudku, na co má dítě "dávat pozor"? Těch možností je.. dávat pozor, ať se dívá okolo sebe (ať nezakopne o ten obrubník, ať nemává rukama, ať pozdraví babičku co půjde okolo....)
  • společně s dětmi objevujeme sdílenou pozornost - dítě i my jsme naladěni na jednu vlnu a děláme společně jednu věc. O celém tomto jevu je napsaná kniha "Proč cítím to, co ty". Často je pro nás dospělé těžké věnovat soustředěnou a plnou pozornost dítěti a společné hře (mobil, email, další lidé v místnosti).
  • učíme se, vydržet u jedné činnosti a dokončit ji – umění dokončit rozdělaný úkol bývá jedním z nejtěžších pro dítě. Pro některé dítě je obtížné vyzkoušet si novou činnost, bojí se neuspěchu, nechce selhat.
  • sedět v klidu, když čekáme na novou činnost/hru/aktivitu – někdy se nám stává, že se tak těšíme na novou činnost, že nevydržíme čekat v klidu. Pomáháme dítěti najít způsob, jak počkat i jak relaxovat mezi cílenými činnostmi.
  • užít si odměnu a spojit si ji s něčím příjemným – hledáme to, co dítě vnímá jako odměnu (může to být drobnost, hračka, zatleskání) a nabízíme ji dítěti ve vhodný čas. Učíme se s rodiči poznávat, kdy se dítěti něco povedlo a jak jej za to odměnit.
  • zlepšujeme vnímání, porozumění a komunikaci nejenom mluvenou řečí ale i obrázky nebo gesty – komunikace mezi dítětem a okolím je základ pro získávání nových dovedností. Dítě, které nemá způsob, jak komunikovat, je ztracené a může se u něj začít projevovat frustrace formou nežádoucího chování. Je naším prvním úkolem najít s dítětem a jeho rodinou optimální způsob komunikace a pomoci dítěti začít dávat najevo své potřeby a přání přijatelným způsobem pro okolí.
  • přenášíme to, co umíme, do jiných neznámých prostředí – často se stává, že dítě něco dovede doma, ale nedaří se mu to např. ve školce. Pomáháme dítěti tuto schopnost rozvíjet a pozitivním vedením mu dáváme příležitosti k tomu, aby mělo dostatek času a příležitostí k nácviku dovedností i v jiném prostředí.

 

A tohle je podle nás to nejlepší, co na metodě O.T.A. je a souzní to i s tím, co dělá raná péče. Chceme, aby se děti rozvíjely a jejich rodiče s nimi zažívaly spokojený život. Ne vždy je to jednoduché, ale vytrvalost a pochopení přinášejí výsledky. Rodiny můžeme provázet do sedmi let věku nebo do doby než nastoupí k povinné školní docházce. Za tu dobu se může odehrát hodně věcí.

 Chcete si o O.T.A., PAS a RP přečíst více?

- https://www.terapie-autismu.cz/o-t-a/

- https://www.autismus-screening.eu/

- https://www.mapaautismu.cz/

- https://www.vcasnapomocdetem.cz/mapa-rane-pece/

- https://www.portimo.cz/rana-pece

 

A nějaké knížky, naše oblíbené  - příběhy o lidech s PAS:

Martin Selner - Autismus a Chardonnay 1 a 2 (Pozdní sběr)

Jana Makovcová - Maminko nezpívej, S rukama na uších

Ivona Březinová - Řvi potichu, brácho

Magdalena Čáslavská - Nedávejte do hrobu motýla živého

  

Děkujeme za přečtení našeho článku. V případě dotazů se vám rády budeme věnovat.

 

Míša Svobodová, Jana Hrušková

ranapece@portimo.cz

 

V rámci registrované sociální služby Raná péče poskytujeme odbornou pomoc a podporu rodinám, ve kterých mají rodiče pochybnosti o správném vývoji svého dítěte nebo mají či očekávají dítě se zdravotním postižením. Jsme rodině průvodcem při hledání způsobů, jak naplnit speciální potřeby dítěte ke spokojenosti celé rodiny.